Graszaad gewild

Vorig jaar werd in Nederland graszaad geteeld op een areaal van bijna 28,5 duizend hectare. Nooit eerder noteerde het CBS een graszaadareaal boven de 28 duizend hectare. Graszaad wint aan populariteit onder meer vanwege de toenemende aandacht voor graslandverbetering. Koeien met goed gras onder hun poten produceren meer melk. Meer melk in combinatie met het houden van minder koeien kan gunstiger uitpakken in de mestboekhouding.

Een derde van het graszaad wordt in Zeeland verbouwd. Noord-Brabant en Noord-Holland volgen op een tweede respectievelijk derde plaats met 17 en 12%. Opvallend is dat in de andere akkerbouwprovincies nauwelijks graszaad voorkomt. De provincie Groningen neemt 7% van het totale graszaadareaal voor haar rekening; Flevoland slechts 5%. Maar Drenthe, de provincie van de fabrieksaardappelen kent slechts 13 hectare graszaad. Het zal duidelijk zijn dat het hier maar om enkele akkerbouwers gaat.

Momenteel zijn er ongeveer 3600 bedrijven die graszaad verbouwen. In 1997 waren dat er ruim 400 minder. De gemiddelde oppervlakte graszaad per bedrijf is ook verder toegenomen. Vorig jaar is de gemiddelde oppervlakte graszaad per bedrijf op 8 hectare uitgekomen. Dit is bijna een halve hectare meer dan in 1997.

Oppervlakte graszaad

Oppervlakte graszaad

Cor Pierik