Zoekresultaten

105 resultaten voor keyword:energietransitie
105 resultaten voor keyword:energietransitie

Pagina 1 van 5

Trainees op zoek naar nieuwe databronnen

Ons team had de opdracht uit te zoeken hoe het dark web als informatiebron gebruikt kan worden voor nieuwe statistieken over digitale criminaliteit

Artikelen

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

Artikelen

Aardgasverbruik woningen 2022 voorlopige cijfers

Aardgasverbruik woningen 2022 voorlopige cijfers

Artikelen

VIVET: betrouwbare data fundament voor de energietransitie

In oktober 2019 sloegen vijf organisaties de handen ineen om bij te dragen aan de verbetering van de informatievoorziening voor de energietransitie (VIVET).

Artikelen

Betere regionale data door krachtenbundeling

Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken

Artikelen

Grote batterijen voor opslag van elektriciteit, 2022

Deze tabel bevat gegevens over batterijen die elektriciteit opslaan. Het gaat om voorlopige cijfers over 2022 betreffende het aantal projecten, de opslagcapaciteit en het vermogen van batterijen met...

Cijfers

Klimaat- en Energieverkenning 2021

De Klimaat- en Energieverkenning 2021 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de...

Publicaties

Warmteleveringen gebouwde omgeving

Pilotonderzoek met betrekking tot het in kaart brengen van de warmteleveringen aan de gebouwde omgeving.

Cijfers

Energieverbruik retailvastgoed, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van retailvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018

Cijfers

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021 Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas...

Dashboards

Monitor SEEH-ISDE-Warmtefonds, 2021-2022

Deze tabellenset toont het gebruik van drie financieringsinstrumenten voor energiebesparende maatregelen (namelijk SEEH, ISDE en NWF) naar bouwtechnische en sociaaleconomische indicatoren voor 2021 –...

Cijfers

Aardgas data KEV 2021

Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

Cijfers

Energietransitie centraal tijdens Haags Datakamp

Data scientists en onderzoekers gingen op zoek naar nieuwe inzichten over de energietransitie

Artikelen

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Artikelen

Energieverbruik particuliere huishoudens 2017

Het energieverbruik van particuliere huishoudens in 2017 was 2 procent lager dan in 2016. Vergeleken met 2012 is het met 11 procent gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Artikelen

Eenduidige data voor energietransitie gelanceerd

Voor de zomer lanceerde het CBS twee dashboards over energieverbruik: van onderwijsgebouwen en retailvastgoed.

Artikelen

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2021

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2. Voor diverse doeleinden is het nuttig om het fossiele...

Artikelen

Energietransitie uit startblokken, maar nog veel horden te nemen

Nieuw rapport presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

Artikelen

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2017

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Artikelen

Lichte stijging nucleaire capaciteit EU-landen na 1990

De totale nucleaire capaciteit is tussen 1990 en 2014 gestegen van ruim 120 duizend naar ruim 123 duizend Megawatt.

Artikelen

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2020

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2.

Artikelen

Beperkte impact conflict Oekraïne op Nederlandse olieverbruik

De oorlog in Oekraïne heeft vooralsnog weinig effect gehad op het Nederlandse olieverbruik. De raffinaderijsector verbruikte in 2022, ondanks de afgekondigde sancties, nagenoeg dezelfde hoeveelheid...

Artikelen

Gasverbruik daalt met 17 procent in periode juli tot en met oktober

In de periode juli tot en met oktober 2022 is in Nederland 7,3 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. Dat is 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Artikelen

Bijstelling aandeel hernieuwbare energie 2020

Op 10 december 2021 heeft het CBS op StatLine een bijgesteld cijfer gepubliceerd voor het aandeel hernieuwbare energie in 2020. Dit komt nu uit op 11,5 procent, hoger dan de 11,1 procent die het CBS...

Artikelen

VIVET: betere informatievoorziening energietransitie

Het rapport VIVET bevat voorstellen voor de verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie. Het is opgesteld door CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en Rijkswaterstaat.

Artikelen