Werkloosheid onder 6 procent

Nederland telde in de periode maart-mei 2006 gemiddeld 430 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 418 duizend. Dit zijn er 10 duizend minder dan in de periode februari-april 2006. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de periode maart-mei 2006 was 5,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2003 lag de werkloosheid voor het laatst onder de 6 procent

Werkloosheid blijft dalen

De seizoengecorrigeerde werkloosheid daalt al voor de achtste achtereenvolgende maand. De daling manifesteert zich na de periode juli-september van 2005. Sindsdien is de seizoengecorrigeerde werkloosheid gedaald met bijna 70 duizend personen.

Jeugdwerkloosheid sterk gedaald

In een jaar tijd is het aantal werkloze jongeren gedaald met 26 duizend. In de periode maart-mei 2006 was 10,6 procent van de jongeren werkloos, bijna 3 procentpunten minder dan een jaar eerder. In de andere leeftijdsgroepen daalde de werkloosheid ook, maar was de relatieve afname minder groot dan bij de jongeren.

Al ruim een jaar daling werkloosheid onder mannen

De werkloosheid onder mannen bedroeg in de periode maart-mei 2006 gemiddeld 204 duizend personen. Dit is 44 duizend minder dan een jaar eerder. De werkloosheid onder mannen is sinds het eerste kwartaal van 2005 elke maand lager dan een jaar eerder.
In de periode maart-mei 2006 was 4,8 procent van de mannelijke beroepsbevolking werkloos. Dit is 1,1 procentpunt lager dan een jaar eerder.

Ook onder vrouwen daalde de werkloosheid. De afname in een jaar tijd was met 26 duizend personen echter minder fors dan bij de mannen. Ook zette de daling van de werkloosheid onder vrouwen later in. Sinds de periode november 2005-januari 2006 is de werkloosheid onder vrouwen iedere maand lager dan een jaar eerder.
Door de forse toename van het aantal werkzame vrouwen in het afgelopen jaar nam het werkloosheidspercentage toch nog sterk af. Het daalde met 1,0 procentpunt tot 7,0 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking.