Werkloosheid gedaald tot 400 duizend

De seizoengecorrigeerde werkloosheid was in de periode juni-augustus 2006 gemiddeld 400 duizend personen. Dit zijn er 5 duizend minder dan in de periode mei-juli 2006. De werkloosheid is sinds de zomer van 2003 niet meer zo laag geweest. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de periode juni-augustus 2006 was 5,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,5 procent.

Bijna 90 duizend werklozen minder in een jaar tijd

In de eerste acht maanden van 2005 schommelde de seizoengecorrigeerde werkloosheid rond de 490 duizend personen. Sindsdien is het aantal werklozen fors afgenomen. In de afgelopen twaalf maanden is de werkloosheid gedaald met 88 duizend, een afname van ruim 7 duizend per maand.

Werkloosheid daalt onder jongeren en 25-44-jarigen

De jeugdwerkloosheid is het afgelopen jaar met 30 duizend afgenomen tot 100 duizend personen. In de periode juni-augustus 2006 was 10,8 procent van de jongeren werkloos. Een jaar eerder was dit nog 14 procent.

Ook onder 25-44-jarigen, de grootste groep op de arbeidsmarkt, is het aantal werklozen afgenomen. In een jaar tijd daalde het aantal werklozen met 58 duizend personen tot 166 duizend. In de periode juni-augustus 2006 was 4,2 procent van de 25-44-jarige beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid in deze groep lag een jaar eerder nog op 5,7 procent.

Evenveel 45-plussers werkloos als een jaar geleden

In de periode juni-augustus 2006 waren er 134 duizend 45-plussers werkloos. Dit zijn er evenveel als een jaar eerder. Omdat in deze periode het aantal 45-plussers met werk wel is toegenomen, is het werkloosheidspercentage licht gedaald tot 4,9 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief technische toelichting, tabellen en grafieken.