Re-integratie door gemeenten: uitkomsten 2005 en toelichting

De tabellenset geeft een overzicht van de re-integratietrajecten door gemeenten in 2005. Het aantal trajecten is bepaald op 1 januari en 31 december. Daarnaast is het aantal gestarte en beëindigde trajecten in 2005 vastgesteld. De tabellenset bevat gegevens over re-integratietrajecten en loonkostensubsidies van personen met bijstand en personen zonder bijstand. De uitkomsten zijn berekend naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, opleidingsniveau, uitkeringsduur en leefvorm.