Werkloosheid vrijwel ongewijzigd

De seizoen gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in het eerste kwartaal van 2007 gemiddeld 379 duizend personen, vrijwel evenveel als in de periode december 2006-februari 2007. Hiermee is de seizoen gecorrigeerde werkloosheid voor de tweede keer achtereen niet verder afgenomen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In vergelijking met een jaar eerder ligt de werkloosheid 59 duizend lager. In het eerste kwartaal van 2007 was 5,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,2 procent.

Werkloosheid voor tweede keer niet verder gedaald

De seizoen gecorrigeerde werkloosheid daalt na de periode november 2006-januari 2007 niet meer. Daarvoor daalde het aantal werklozen in de tweede helft van 2006 nog van 413 duizend tot 378 duizend personen.
Hoewel het aantal werklozen niet verder is afgenomen, nam het aantal personen met werk wel verder toe. Mede door de gunstige economische ontwikkeling zijn meer mensen actief op de arbeidsmarkt.

Bijna evenveel 45-plussers werkloos als een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2007 was het aantal werklozen 59 duizend lager dan een jaar eerder. De grootste afname kwam voor rekening van de 15-24-jarigen en de 25-44-jarigen. In deze groepen daalde de werkloosheid met respectievelijk 12 duizend en 43 duizend personen. Bij de 45-plussers was de afname met slechts 5 duizend personen minder sterk. Door de forse toename van het aantal werkzame 45-plussers nam het werkloosheidspercentage toch nog relatief sterk af, van 5,4 naar 4,9 procent.

Als gevolg van de vergrijzing en toenemende arbeidsparticipatie maken de 45-plussers een steeds groter deel uit van de beroepsbevolking. Het aandeel dat actief is op de arbeidsmarkt nam in een jaar tijd toe van 62 procent tot 64 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads