Werkloosheid hoger na jaar van daling

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld 417 duizend personen. Dit zijn er 14 duizend meer dan in de periode juni-augustus 2006. Het is voor het eerst sinds een jaar dat er sprake is van een stijgende werkloosheid. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Ondanks de stijging is het aantal werklozen bijna 70 duizend lager dan een jaar eerder. In de periode juli-september 2006 was 5,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,4 procent.

Daling werkloosheid hapert

Sinds de zomer van 2005 is de seizoengecorrigeerde werkloosheid gedaald van 492 tot 403 duizend in de periode juni-augustus 2006. In de eerste helft van 2006 daalde de werkloosheid nog met gemiddeld 9 duizend personen per maand. Daarna nam het dalingstempo af. In de periode juli-september 2006 nam de werkloosheid voor het eerst weer toe met 14 duizend personen.
De stijging van de werkloosheid wijst erop dat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, mede door de gunstige economische ontwikkeling. Deze werkzoekenden zijn niet allemaal direct aan de slag gekomen. Het is overigens nog te vroeg om te stellen dat met deze stijging in de periode juli-september 2006 een omslagpunt is bereikt in de ontwikkeling van de werkloosheid.

Werkloosheid 70 duizend lager dan jaar eerder

Het aantal werklozen kwam in de periode juli-september 2006 uit op 407 duizend. Dit is bijna 70 duizend lager dan een jaar eerder.
Het aantal werkloze jongeren nam in een jaar tijd af met 23 duizend tot 100 duizend. De jeugdwerkloosheid kwam daarmee op 10,9 procent.
Ook onder 25-44-jarigen daalde de werkloosheid. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep nam met 50 duizend af tot 172 duizend. Bij de 45-plussers steeg de werkloosheid echter licht met 4 duizend tot 135 duizend. Het werkloosheidspercentage daarentegen daalde iets tot 4,9 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.