Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2006: instroom in de eerste helft van 2005 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel is een herziene versie van het op 8 maart gepubliceerde rapport over deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in de eerste helft van 2005 werkloos zijn geworden.

.