Werkloosheid licht gedaald

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode september-november 2006 gemiddeld 406 duizend personen. Dit is 5 duizend minder dan in de periode augustus-oktober 2006. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
In de periode september-november 2006 was 5,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,2 procent.

Bescheiden afname na schommeling in de zomermaanden

De seizoengecorrigeerde werkloosheid daalde voor de zomer met gemiddeld 8 duizend per maand tot 408 duizend in het tweede kwartaal. Daarna schommelde de werkloosheid in de zomermaanden tussen de 404 en 414 duizend. De laatste twee maanden is de werkloosheid licht gedaald met gemiddeld 4 duizend per maand.

Sterkste daling bij mannen van 25 tot 45 jaar

In de periode september-november 2006 was het aantal werklozen 69 duizend lager dan een jaar eerder. Meer dan de helft van deze afname kwam voor rekening van mannen van 25 tot 45 jaar. Hun aantal nam in een jaar tijd met 36 duizend af. Bij vrouwen in deze leeftijdscategorie was de afname met 11 duizend minder fors.
Onder 45-plussers nam de werkloosheid met slechts 6 duizend personen af. Deze afname kwam volledig voor rekening van de mannen. Bij de jongeren (15 tot 25 jaar) daalde de werkloosheid in een jaar tijd met 16 duizend tot 84 duizend. In deze leeftijdsgroep was de afname bij vrouwen groter dan bij mannen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.