Werkloosheid vrijwel ongewijzigd

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode augustus-oktober 2006 gemiddeld 413 duizend personen. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal werklozen in de periode juli-september 2006. Daarmee heeft de stijging van de werkloosheid, die zichtbaar was in de vorige periode, zich niet voortgezet. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Werkloosheid daalt laatste maanden niet meer

Sinds de zomer van 2005 is de seizoengecorrigeerde werkloosheid eerst in een rap tempo gedaald, van 491 duizend tot 408 duizend in de periode april-juni 2006. Dit is een daling van gemiddeld 8 duizend per maand. In de afgelopen vier maanden daalde de werkloosheid niet meer en schommelde de seizoengecorrigeerde werkloosheid tussen de 405 en 416 duizend personen.

Minder dan 400 duizend werklozen

In de maanden augustus-oktober is de werkloosheid door seizoeninvloeden altijd lager. De werkloosheid zonder correctie voor seizoeninvloeden bedroeg  in de periode augustus-oktober 2006 gemiddeld 390 duizend personen. Daarmee kwam de werkloosheid voor het eerst sinds 2003 onder de 400 duizend. In de periode augustus-oktober 2006 was 5,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,1 procent.

Minder werklozen beneden 45 jaar 

In de periode augustus-oktober 2006 was het aantal werklozen 66 duizend lager dan een jaar eerder. De werkloosheid daalde onder jongeren en 25-44-jarigen. Onder 45-plussers bleef het aantal werklozen nagenoeg gelijk.
In een jaar tijd is het aantal werkloze 15-24-jarigen gedaald met 19 duizend tot 86 duizend. Van de jeugdige beroepsbevolking was 10,1 procent werkloos.  Onder 25-44-jarigen daalde de werkloosheid met 49 duizend tot 170 duizend. Het werkloosheidspercentage daalde tot 4,4.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.