Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het CWI

Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en CWI bestaat een overlap, maar er zijn ook verschillen. In dit artikel wordt uitgelegd wat de verschillen tussen deze cijfers zijn en welke relatie er tussen bestaat.