Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2005: instroom in de eerste helft van 2004 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel bevat de uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in de eerste helft van 2004 werkloos zijn geworden.