Werkloosheid verder gedaald

Nederland telde in de periode december 2005-februari 2006 gemiddeld 455 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 452 duizend. Dit zijn er 6 duizend minder dan in de periode november 2005-januari 2006. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De werkloosheid lag in de afgelopen drie maanden 40 duizend lager dan een jaar eerder. Onder 45-plussers is de werkloosheid echter gestegen. Oudere werklozen profiteerden minder van de verbetering van de arbeidsmarkt.

Gemiddeld 6 duizend werklozen per maand minder

Vanaf het derde kwartaal van 2005 is een dalende trend zichtbaar. De seizoengecorrigeerde werkloosheid nam sinds deze periode af van 487 tot 452 duizend personen in de periode december 2005-februari 2006.
In het afgelopen halfjaar daalde de werkloosheid met gemiddeld 6 duizend per maand.

Jeugdwerkloosheid blijft dalen

In de maanden december 2005-februari 2006 bedroeg het aantal werkloze jongeren 95 duizend. Dit zijn er 14 duizend minder dan een jaar eerder. Het werkloosheidspercentage daalde van 13,3 tot 11,7. Al vanaf het eerste kwartaal van 2005 ligt het aantal werkloze jongeren in bijna elke maand lager dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder.

Hogere werkloosheid onder ouderen

In de periode december 2005-februari 2006 waren er 40 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. In de leeftijdsgroep van 25-44 jaar was de daling 36 duizend. Alleen onder de 45-64 jarigen steeg de werkloosheid nog met 11 duizend naar 148 duizend werklozen.
Het werkloosheidspercentage steeg minder snel, omdat door de vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking ook het aantal werkende 45-plussers gestaag is toegenomen. De werkloosheid onder ouderen was in de afgelopen drie maanden 5,6 procent. Een jaar eerder was dit 5,3 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.