Werkloosheid onder de 400 duizend

De seizoen gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in het vierde kwartaal van 2006 gemiddeld 394 duizend personen. Dit is 11 duizend minder dan in de periode september-november 2006. Voor het eerst in ruim drie jaar lag de seizoen gecorrigeerde werkloosheid onder de 400 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In het vierde kwartaal van 2006 was 5,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,0 procent.

Daling zet door na schommeling in de zomer

De seizoengecorrigeerde werkloosheid liet in 2006 een wisselend beeld zien. In de eerste helft van 2006 daalde de werkloosheid met gemiddeld 9 duizend per maand tot 408 duizend in het tweede kwartaal. In de zomermaanden schommelde de werkloosheid tussen de 404 en 413 duizend. Na de zomer is de werkloosheid weer gaan dalen. Aan het einde van 2006 daalde de werkloosheid in hetzelfde tempo als in het eerste halfjaar. Daarmee is de seizoen gecorrigeerde werkloosheid in het vierde kwartaal van 2006 uitgekomen op 394 duizend.

Werkloosheid in 2006 met 70 duizend gedaald

Met het beschikbaar komen van de cijfers over het vierde kwartaal, is ook het jaarcijfer voor 2006 bekend. In 2006 waren er gemiddeld 413 duizend personen werkloos, een daling van 70 duizend ten opzichte van 2005. In 2006 was 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2004 en 2005 was dat nog 6,5 procent.

In 2006 daalde de werkloosheid het sterkst onder mannen. Het aantal mannelijke werklozen nam af met 47 duizend tot 191 duizend. Het aantal werkloze vrouwen bedroeg 222 duizend, een daling van 23 duizend ten opzichte van 2005.

De werkloosheid daalde in 2006 in alle leeftijdsgroepen. Onder 25-44-jarigen daalde de werkloosheid het sterkst met 46 duizend tot 187 duizend. In 2006 waren er 91 duizend jongeren werkloos. Dit is 21 duizend minder dan in 2005. Bij de 45-plussers was er sprake van slechts een lichte afname van 4 duizend werklozen tot 134 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.