Werkloosheid neemt verder af

In de periode oktober-december 2005 telde ons land gemiddeld 447 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 471 duizend personen, 9 duizend minder dan in de periode september-november.

De afname van de werkloosheid zet door. De seizoengecorrigeerde werkloosheid lag in de eerste negen maanden van 2005 steeds in de buurt van de 485 duizend personen. Hierna zette de daling in tot 471 duizend.

Ten opzichte van een jaar eerder lag de werkloosheid in de periode oktober-december 26 duizend lager. Deze afname komt volledig voor rekening van de mannen. De werkloosheid onder vrouwen bleef vrijwel onveranderd. De forse afname bij de mannen is toe te schrijven aan de leeftijdsgroepen 15-24 en 25-44 jaar.

Gemiddeld was 6,0 procent van de beroepsbevolking werkloos in de periode oktober-december. Een jaar eerder was dit nog 6,4 procent. De werkloosheid was met 11,0 procent het hoogst onder 15-24 jarigen.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd