Werkstakingen

Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren. Er werden het afgelopen jaar wel minder arbeidsdagen verloren door stakingen, 59 duizend t.o.v. 211 duizend in 2020. De meeste arbeidsdagen (48 duizend) gingen verloren in de industrie.

In 2019 was het aantal stakingen nog 26. In het jaar 2020, toen de coronamaatregelen begonnen, nam het aantal stakingen af tot 9. Met 22 stakingen in 2021 is het aantal stakingen weer op het gemiddelde uitgekomen van de afgelopen twintig jaar. Het aantal betrokken werknemers bij de 22 stakingen in 2021 is met 28 duizend wel een stuk minder dan in 2020, toen er 105 duizend stakers betrokken waren. Hierdoor valt het aantal verloren arbeidsdagen door stakingen met 59 duizend ook een stuk lager uit dan in 2020, met 211 duizend verloren arbeidsdagen.

Stakingen verspreid over het jaar

In 2020 vonden bijna alle stakingen in het eerste kwartaal plaats. In 2021 waren de stakingen evenrediger verdeeld over het jaar. In het tweede kwartaal waren de meeste stakingen (9)actief. De meeste stakingen (16) werden beëindigd door een onderhandeling waarbij een vakorganisatie betrokken was.

Meeste stakers in de zorg

Met 9 stakingen vonden de meeste stakingen in de industrie plaats, deze stakingen zorgden ook voor het grootste verlies in arbeidsdagen, namelijk 48 van de 59 duizend. Met gemiddeld 18 duizend was een groot deel van de betrokken werknemers in 2021 stakers uit de zorg. De belangrijkste aanleidingen voor de stakingen waren loon en cao kwesties.

Cijfers op StatLine: 

Werkstakingen naar diverse kenmerken
Werkstakingen naar bedrijfstak
Historische reeks werkstakingen