Werkstakingen

In 2022 werd er 33 keer gestaakt. In 2021 waren er 22 stakingen. Wel waren in 2022 minder werknemers betrokken bij de stakingen, waardoor er ook minder werkdagen verloren gingen: 39 duizend tegen 59 duizend in 2021.

In 2020, toen de coronamaatregelen begonnen, waren er 9 werkstakingen. Hierna nam het aantal stakingen toe tot 33 in 2022. De laatste keer dat er meer stakingen waren, was in 1988 met 38 stakingen.

Het aantal betrokken werknemers bij de stakingen in 2022 was met 17 duizend lager dan in 2021 (28 duizend) en beduidend lager dan in 2020 met 105 duizend stakers. Hierdoor waren er ook minder verloren werkdagen dan in 2021 en 2020.

Meeste stakingen in tweede kwartaal

De meeste stakingen in 2022 (13) vonden (geheel of gedeeltelijk) plaats in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal waren dit er 4.

28 van de 33 stakingen in 2022 werden uitgeroepen door een vakbond. 25 stakingen werden beëindigd door een akkoord na onderhandelingen waarbij een vakbond betrokken was.

Meeste stakers in vervoer en opslag

In de bedrijfstak vervoer en opslag werd er met 13 keer het meest gestaakt. Bij deze stakingen waren ook de meeste stakers (7 duizend) betrokken en zij zorgden voor het grootste verlies van werkdagen (23 duizend).

Ook in de industrie waren er relatief veel stakingen (12). Deze stakingen zorgden voor 9 duizend verloren werkdagen en daar waren 1,5 duizend stakers bij betrokken.

Cijfers op StatLine: Werkstakingen naar diverse kenmerkenWerkstakingen naar bedrijfstakHistorische reeks werkstakingen

Tevredenheid met het werk

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die het CBS en TNO elk jaar uitvoeren, is werknemers van 15 tot 75 jaar gevraagd naar hun tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden. De meeste werknemers zijn daarover tevreden of zeer tevreden (76 procent), maar er is ook een groep werknemers die niet tevreden is. Werknemers zijn het vaakst niet tevreden over het salaris dat zij ontvangen. In 2022 was ruim een kwart (26 procent) hierover niet tevreden. Andere arbeidsvoorwaarden waarover meer dan 20 procent van de werknemers niet tevreden is, zijn de cao, de mogelijkheid om thuis te werken, de personeelsvertegenwoordiging en de belangenbehartiging door de vakbonden. De inhoud van het werk, de werkzekerheid en het soort dienstverband zorgen minder vaak voor ontevredenheid.

Tevredenheid werknemers met aspecten van het werk, 2022
 Niet tevreden (%)Tevreden (%)Heel tevreden (%)
Goed salaris 26,055,019,0
De cao 22,961,016,2
Mogelijkheid om
thuis te werken
22,140,537,4
Vertegenwoordiging
belangen door bijv. OR
of medezeggenschapsraad
21,563,215,3
Vertegenwoordiging
belangen
door vakbonden
20,462,916,7
Mogelijkheid om zelf
werktijden te bepalen
18,649,132,3
Uw pensioenregeling18,366,215,4
Goede leidinggevenden 16,553,729,8
Mogelijkheid
om te leren
15,255,928,8
Mogelijkheid om
in deeltijd te werken
12,654,133,3
Reistijd/afstand
naar het werk
11,049,439,6
Interessant werk8,954,037,2
Goede werkzekerheid 6,454,938,7
Dienstverband/
contractvorm
6,046,247,7
 

Cijfers op StatLine: Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers, bedrijfstakWerkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers, kenmerkenHistorie werkstakingen