Werkstakingen

Coronajaar 2020 kende weinig stakingen, maar naar verhouding veel verloren arbeidsdagen. Er waren 9 werkstakingen, waarvan 6 in het eerste kwartaal. Alleen in de laatste twee weken van dat kwartaal golden strenge coronamaatregelen. In de rest van het jaar waren er beperkingen voor het houden van bijeenkomsten. De anderhalvemetermaatregel gold aldoor en tijdens perioden met een strengere lockdown was het niet toegestaan om met groepen bij elkaar te komen. Verder werden in veel gevallen cao-onderhandelingen uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Alle stakingen werden in 2020 uitgeroepen door de vakbonden. In de bedrijfstakken handel en vervoer vonden 6 van de 9 stakingen plaats, maar dat waren niet de gelegenheden waarbij de meeste arbeidsdagen verloren gingen. Verreweg de meeste arbeidsdagen waren gemoeid met de onderwijsstakingen. Daarbij waren ook de meeste werknemers betrokken.

Wel relatief veel arbeidsdagen verloren

Als het gaat om het aantal stakers, hoorde 2020 juist bij de jaren met de hoogste aantallen, namelijk 105 duizend. Alleen in 2017 en 2019 waren er meer werknemers betrokken bij stakingen. Dat verklaart het grote aantal verloren arbeidsdagen (211 duizend). Ter vergelijking: in 2019 gingen bij 26 stakingen 391 duizend arbeidsdagen verloren en in 2018 bij 28 stakingen 239 duizend arbeidsdagen.

Cijfers op StatLine: 

Werkstakingen naar diverse kenmerken
Werkstakingen naar bedrijfstak
Historische reeks werkstakingen