Werkstakingen

Werknemers staakten 28 keer in 2018. Vanaf 1999 waren er alleen in 2006 en 2017 meer werkstakingen dan in 2018. In 2017 waren er 32 stakingen, het grootste aantal in dertig jaar. Het aantal kortdurende stakingen (minder dan een dag) was in 2017 en 2018 gelijk, namelijk 6. Het aantal stakingen van een tot vijf werkdagen, en van meer dan vijf werkdagen nam af naar 5 en 17. Werkonderbrekingen kwamen vooral voor in het tweede kwartaal (12 stakingen) en het derde kwartaal (11 stakingen).Bij de stakingen gingen 239 duizend arbeidsdagen verloren. In 2017 waren dat er 306 duizend, het grootste aantal van de afgelopen twintig jaar. Werknemers in de industrie en de sector vervoer en opslag staakten het vaakst, namelijk 7 en 10 keer. De meest omvangrijke staking deed zich voor in de sector onderwijs. In alle gevallen riepen vakbonden de stakingen uit. De belangrijkste aanleiding om te gaan staken was een conflict vanwege de cao, bij 6 op de 10 stakingen was dat het geval. In 14 procent van de werkonderbrekingen vormden loonkwesties de aanleiding om het werk neer te leggen en in bijna 11 procent ging om overige geschilpunten buiten de CAO.

Cijfers op StatLine: 

Werkstakingen naar diverse kenmerken
Werkstakingen naar bedrijfstak
Historische reeks werkstakingen