Arbeidsparticipatie naar onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 72,3 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel 1,4 procentpunt lager, namelijk 70,9 procent. In het algemeen geldt dat de arbeidsdeelname groter is naarmate het behaalde onderwijsniveau hoger is.

Arbeidsparticipatie neemt toe met onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie was in het derde kwartaal van 2022 het laagst bij personen met uitsluitend basisonderwijs (45,6 procent). De arbeidsparticipatie neemt toe met het onderwijsniveau. Onder personen met een hbo- of wo-diploma was de arbeidsparticipatie bijna twee keer zo hoog.

Afgelopen jaar toename op alle onderwijsniveaus

De arbeidsparticipatie nam tussen het derde kwartaal van 2021 en het derde kwartaal van 2022 toe op alle onderwijsniveaus. De toename was het hoogst bij personen met alleen basisonderwijs (+3,3 procentpunt) en het kleinst bij mensen die een hbo- of wo-master of een wo-doctorsopleiding hebben afgerond (+0,7 procentpunt).

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Arbeidsparticipatie hoogopgeleiden blijft hoog

Sinds 2014 steeg de arbeidsdeelname op alle onderwijsniveaus bijna voortdurend, behalve bij mensen met alleen basisonderwijs. In 2020 - het eerste coronajaar - nam de arbeidsdeelname op de lagere en middelbare onderwijsniveaus af, maar een jaar later stegen die weer.

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau