Arbeidsparticipatie naar onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het eerste kwartaal van 2023 uit op 72,7 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel 1,3 procentpunt lager, namelijk 71,4 procent. In het algemeen geldt dat de arbeidsdeelname groter is naarmate het behaalde onderwijsniveau hoger is.

Arbeidsparticipatie neemt toe met onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie was in het eerste kwartaal van 2023 het laagst bij personen met uitsluitend basisonderwijs (46,5 procent). De arbeidsparticipatie neemt toe met het onderwijsniveau. Onder personen met een masterdiploma hbo of wo en doctoren was de arbeidsparticipatie het hoogst met 86,3 procent.

Afgelopen jaar toename op alle onderwijsniveaus

De arbeidsparticipatie nam tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 toe op alle onderwijsniveaus. De toename was het hoogst bij personen met uitsluitend basisonderwijs (+3,2 procentpunt) en relatief klein onder personen met een hbo- of wo-diploma.

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Arbeidsparticipatie hoogopgeleiden blijft hoog

Sinds 2014 steeg de arbeidsdeelname bijna voortdurend voor mensen op alle onderwijsniveaus, behalve voor degenen met basisonderwijs. In 2020 - het eerste coronajaar - nam de arbeidsdeelname voor lager en middelbaar opgeleiden. In de jaren daarna steeg die weer.

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau