Arbeidsparticipatie naar onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het vierde kwartaal van 2023 uit op 73,3 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel 0,6 procentpunt lager, namelijk 72,7 procent. In het algemeen geldt dat de arbeidsdeelname groter is naarmate het behaalde onderwijsniveau hoger is.

Arbeidsparticipatie neemt toe met onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie was in het vierde kwartaal van 2023 het laagst bij personen met uitsluitend basisonderwijs (49,3 procent). De arbeidsparticipatie neemt toe met het onderwijsniveau. Onder personen met een masterdiploma hbo of wo en doctoren was de arbeidsparticipatie het hoogst met 85,9 procent.

Afgelopen jaar toename op alle onderwijsniveaus

De arbeidsparticipatie nam tussen het vierde kwartaal van 2022 en het vierde kwartaal van 2023 toe op bijna alle onderwijsniveaus, het sterkst bij personen met alleen basisonderwijs (+4,0 procentpunt). Onder personen met een masterdiploma hbo of wo en doctoren nam de arbeidsparticipatie af.

   

Arbeidsparticipatie hoogopgeleiden blijft hoog

Sinds 2014 steeg de arbeidsdeelname vrijwel voortdurend op alle onderwijsniveaus, behalve voor degenen met alleen basisonderwijs. In 2020 - het eerste coronajaar - nam de arbeidsdeelname op de lagere en middelbare onderwijsniveaus af. In de jaren erna steeg de arbeidsparticipatie weer.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau