Arbeidsparticipatie naar onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het eerste kwartaal van 2024 uit op 73,0 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel 0,3 procentpunt lager, namelijk 72,7 procent. In het algemeen geldt dat de arbeidsdeelname groter is naarmate het behaalde onderwijsniveau hoger is.

Arbeidsparticipatie neemt toe met onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie was in het eerste kwartaal van 2024 het laagst bij personen met uitsluitend basisonderwijs (49,8 procent). De arbeidsparticipatie neemt toe met het onderwijsniveau. Onder personen met een masterdiploma hbo of wo en doctoren was de arbeidsparticipatie het hoogst met 86,2 procent.

Afgelopen jaar vooral toename op niveau basisonderwijs

Tussen het eerste kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024 nam de arbeidsparticipatie vooral sterk toe bij mensen met alleen basisonderwijs (+3,3 procentpunt). Onder mensen met een hbo- of wo-diploma nam de arbeidsparticipatie licht af.

Arbeidsparticipatie hbo- en wo’ers blijvend hoog

Sinds 2014 steeg de arbeidsdeelname bijna voortdurend op alle onderwijsniveaus, behalve basisonderwijs. In 2020 - het eerste coronajaar - nam de arbeidsdeelname af op alle niveaus behalve het hoogste niveau. In de jaren daarna was de trend weer stijgend.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau