Arbeidsparticipatie naar onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op 69,0 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel 0,7 procentpunt lager, namelijk 68,3 procent. In het algemeen geldt dat de arbeidsdeelname groter is naarmate het behaalde onderwijsniveau hoger is. In het afgelopen jaar nam de nettoarbeidsparticipatie het meest toe onder personen met uitsluitend basisonderwijs.

Arbeidsparticipatie neemt toe met onderwijsniveau

De nettoarbeidsparticipatie is in het derde kwartaal van 2019 het laagst bij personen met uitsluitend basisonderwijs (39,5 procent). De arbeidsparticipatie neemt toe met het onderwijsniveau. Onder personen met een hbo- of wo-diploma is de arbeidsparticipatie ruim twee keer zo hoog.

Arbeidsparticipatie afgelopen jaar meest gestegen bij mensen met enkel basisonderwijs

De nettoarbeidsparticipatie van personen met uitsluitend basisonderwijs nam het afgelopen jaar het meest toe. Tussen het derde kwartaal van 2018 en het derde kwartaal van 2019 nam deze met 2,3 procentpunt toe. De toename was minder groot onder personen met een havo, vwo of mbo niveau 2-4 opleiding. De arbeidsparticipatie van personen met een vmbo, havo- of vwo-onderbouw of mbo 1 opleiding en van personen met een hbo- of wo-bachelor of -masters of doctorstitel bleef gelijk of vrijwel gelijk.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Arbeidsparticipatie masters blijvend hoog in afgelopen tien jaar

De participatie van hbo- en wo-masters- of doctorstitel was in de afgelopen tien jaar het hoogst van alle opleidingsniveaus en steeg bijna voortdurend. Bij personen met een lager onderwijsniveau daalde de arbeidsparticipatie tijdens de economische crisis tot en met 2014 vrijwel de gehele periode. Hierna steeg hun arbeidsdeelname weer. Vergeleken met 2008 was hun nettoarbeidsparticipatie in 2018 nog wel lager. Alleen personen met een hbo- of wo-masters- of doctorstitel hebben een hogere arbeidsdeelname dan in 2008.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; onderwijsniveau