VacaturesHet aantal openstaande vacatures heeft in het eerste kwartaal van 2019, net als in het vierde kwartaal, opnieuw een hoogtepunt bereikt. Eind maart waren het er 277 duizend, een toename van 13 duizend in het eerste kwartaal. Daarmee werd het recordaantal van voor de crisis van eind 2007 met 28 duizend overtroffen. Inmiddels groeit het aantal openstaande vacatures al bijna zes jaar elk kwartaal. Het laatste dieptepunt werd medio 2013 bereikt met 91 duizend vacatures.

In de meeste bedrijfstakken nam in het eerste kwartaal het aantal openstaande vacatures toe. De meeste vacatures kwamen erbij in de handel (3 duizend). Ook in de zakelijke dienstverlening (3 duizend) en in de horeca (2 duizend) steeg het aantal vacatures. In twee bedrijfstakken is er sprake van een lichte daling ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit geldt voor de bedrijfstakken overige dienstverlening en de financiële instellingen. Met 56 duizend vacatures is de handel de bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het totaal.
Met name in de middelgrote bedrijven (10-100 werkzame personen) namen de vacatures toe.

Het afgelopen kwartaal ontstonden er 316 duizend nieuwe vacatures en werden er 302 duizend vacatures vervuld. Dit zijn er respectievelijk 16 duizend en 5 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2018. Niet eerder zijn er in een kwartaal zoveel vacatures ontstaan en vervuld.