Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het tweede kwartaal van 2022 uit op 72,2 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel werkenden 2,1 procentpunt lager, namelijk 70,1 procent. De participatie van vrouwen tot 25 jaar is gelijk aan die van mannen, maar in alle andere leeftijdsgroepen werken vrouwen doorgaans minder. Het grootste verschil is te zien onder 55- tot 65-jarigen.

Grootste man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie onder 55- tot 65-jarigen

Van de mannen werkt een groter deel dan van de vrouwen. In het tweede kwartaal van 2022 was de nettoarbeidsparticipatie onder vrouwen 68,1 procent, onder mannen was dit 76,4 procent. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen varieert per leeftijdsgroep. Bij jongeren tot 25 jaar is de arbeidsdeelname onder mannen en vrouwen gelijk. Boven die leeftijd blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen achter bij die van mannen. Een relatief groot deel van de vrouwen werkt dan niet vanwege zorgtaken voor gezin of huishouden. Onder 55- tot 65-jarigen was dit verschil in procentpunten het grootst. Van de mannen in die leeftijdsgroep werkte 80,2 procent, bij de vrouwen was dit 14,0 procentpunt minder (66,2 procent).

Arbeidsparticipatie recent vooral toegenomen bij jongeren

Tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2021 nam de arbeidsdeelname bij mannen (+2,4 procentpunt) iets meer toe dan bij vrouwen (+2,0 procentpunt). De toename was met 7,3 procentpunt het grootst bij jonge mannen tot 25 jaar.

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

In de periode 2013-2021 grootste stijging bij vrouwen van 55 tot 65 jaar

De nettoarbeidsparticipatie nam in de periode 2013-2021 toe bij vrouwen in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst onder 55- tot 65-jarige vrouwen: van 49,3 procent in 2013 tot 63,5 procent in 2021 (+14,2 procentpunt). Bij mannen in die leeftijdsgroep was er eveneens sprake van een forse stijging (+11,7 procentpunt). In 2020 - het eerste coronajaar - daalde de arbeidsdeelname bij zowel mannen als vrouwen, maar vooral bij jonge mannen en vrouwen tot 25 jaar. Het jaar daarop steeg de arbeidsdeelname weer. Het herstel was het sterkst onder jonge mannen en vrouwen.

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname vrouwen