Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 68,8 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel werkenden 1,1 procentpunt lager, namelijk 67,7 procent. De participatie van vrouwen tot 25 jaar is iets groter dan die van mannen, maar in alle andere leeftijdsgroepen werken vrouwen minder. Het grootste verschil is te zien onder 55- tot 65-jarigen, bij wie de arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren sterk groeide. De nettoarbeidsparticipatie liet het afgelopen jaar ook een relatief grote toename zien bij mannen van 15 tot 25 jaar (+2,5 procentpunt).

Grootste man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie onder 55- tot 65-jarigen

Van de mannen werkt een groter deel dan van de vrouwen. In het tweede kwartaal van 2019 was de nettoarbeidsparticipatie onder laatstgenoemden 64,4 procent, onder mannen was dit 73,2 procent. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen varieert per leeftijdsgroep. Onder 55- tot 65-jarigen was dit verschil in procentpunten het grootst. Van de mannen in die leeftijdsgroep werkte 77,8 procent, van de vrouwen was dit 16,9 procentpunt minder (60,9 procent).

Alleen onder jongeren tot 25 jaar zijn er iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. Boven die leeftijd blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen achter bij die van mannen. Een relatief groot deel van de vrouwen werkt dan niet vanwege zorgtaken voor gezin of huishouden.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

Arbeidsparticipatie 15- tot 25-jarige mannen in afgelopen jaar meest toegenomen

Tussen het eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 nam de arbeidsdeelname bij vrouwen meer toe dan bij mannen, met respectievelijk 1,4 en 0,9 procentpunt. In alle leeftijdsgroepen nam de arbeidsparticipatie toe. Onder personen van 55 tot 65 jaar was de groei in arbeidsdeelname het afgelopen jaar het sterkst (2,0 procentpunt). De toename was ook relatief sterk bij vrouwen van 55 tot 65 jaar, met 2,4 procentpunt. De toename bij mannen van 15 tot 25 jaar was echter nog net een fractie groter.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen

Arbeidsparticipatie 15- tot 25-jarige mannen in afgelopen jaar meest toegenomen

Tussen het tweede kwartaal van 2018 en het tweede kwartaal van 2019 nam de arbeidsdeelname bij vrouwen meer toe dan bij mannen, met respectievelijk 1,4 en 0,9 procentpunt. In alle leeftijdsgroepen nam de arbeidsparticipatie toe. Onder personen van 55 tot 65 jaar was de groei in arbeidsdeelname het afgelopen jaar het sterkst (2,0 procentpunt). De toename was vooral sterk bij vrouwen van 55 tot 65 jaar, met 2,4 procentpunt. De toename bij mannen van 15 tot 25 jaar was echter nog net een fractie groter.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname vrouwen