Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het tweede kwartaal van 2020 uit op 67,9 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel werkenden 0,9 procentpunt hoger, namelijk 68,8 procent. De participatie van vrouwen tot 25 jaar is iets groter dan die van mannen, maar in alle andere leeftijdsgroepen werken vrouwen minder. Het grootste verschil is te zien onder 55- tot 65-jarigen, bij wie de arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren sterk groeide.

Grootste man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie onder 55- tot 65-jarigen

Van de mannen werkt een groter deel dan van de vrouwen. In het tweede kwartaal van 2020 was de nettoarbeidsparticipatie onder laatstgenoemden 63,6 procent, onder mannen was dit 72,1 procent. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen varieert per leeftijdsgroep. Onder 55- tot 65-jarigen was dit verschil in procentpunten het grootst. Van de mannen in die leeftijdsgroep werkte 79,0 procent, van de vrouwen was dit 16,6 procentpunt minder (62,4 procent).

Alleen onder jongeren tot 25 jaar zijn er iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. Boven die leeftijd blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen achter bij die van mannen. Een relatief groot deel van de vrouwen werkt dan niet vanwege zorgtaken voor gezin of huishouden.

Arbeidsparticipatie vorig jaar vooral afgenomen bij jongeren

Tussen het tweede kwartaal van 2019 en het tweede kwartaal van 2020 nam de arbeidsdeelname bij mannen meer af dan bij vrouwen, met respectievelijk -1,1 en -0,8 procentpunt. Het afgelopen jaar was de afname in arbeidsdeelname het sterkst onder jongeren tot 25 jaar (-5,0 procentpunt). Onder 55- tot 65-jarigen nam de arbeidsparticipatie nog toe.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

In de periode 2009-2019 grootste stijging bij vrouwen van 55 tot 65 jaar

De nettoarbeidsparticipatie nam in de periode 2009-2019 toe bij vrouwen in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst onder 55- tot 65-jarige vrouwen: van 41,7 procent in 2009 tot 61,2 procent in 2019 (+19,5 procentpunt). Bij mannen in die leeftijdsgroep was er eveneens sprake van een forse stijging (+15,1 procentpunt). De arbeidsdeelname van mannen van 25 tot 55 jaar is na de vorige economische crisis weer toegenomen, maar was in 2019 nog lager dan tien jaar eerder.
 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname vrouwen