Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op 68,9 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel werkenden 0,6 procentpunt lager, namelijk 68,3 procent. De participatie van vrouwen tot 25 jaar is iets groter dan die van mannen, maar in alle andere leeftijdsgroepen werken vrouwen minder. Het grootste verschil is te zien onder 55- tot 65-jarigen, bij wie de arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren sterk groeide.

Grootste man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie onder 55- tot 65-jarigen

Van de mannen werkt een groter deel dan van de vrouwen. In het eerste kwartaal van 2020 was de nettoarbeidsparticipatie onder laatstgenoemden 64,7 procent, onder mannen was dit 73,2 procent. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen varieert per leeftijdsgroep. Onder 55- tot 65-jarigen was dit verschil in procentpunten het grootst. Van de mannen in die leeftijdsgroep werkte 80,0 procent, van de vrouwen was dit 17,6 procentpunt minder (62,4 procent).

Alleen onder jongeren tot 25 jaar zijn er iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. Boven die leeftijd blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen achter bij die van mannen. Een relatief groot deel van de vrouwen werkt dan niet vanwege zorgtaken voor gezin of huishouden.

Arbeidsparticipatie vorig jaar vooral toegenomen bij 55-plussers

Tussen het eerste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 nam de arbeidsdeelname bij vrouwen meer toe dan bij mannen, met respectievelijk 0,9 en 0,4 procentpunt. Het afgelopen jaar was de groei in arbeidsdeelname het sterkst onder mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder. Bij mannen van 35 tot 45 jaar was de arbeidsparticipatie in het eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

In afgelopen tien jaar grootste stijging bij vrouwen van 55 tot 65 jaar

De nettoarbeidsparticipatie nam in de afgelopen tien jaar toe bij vrouwen in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst onder 55- tot 65-jarige vrouwen: van 41,7 procent in 2009 tot 61,2 procent in 2019 (+19,5 procentpunt). Bij mannen in die leeftijdsgroep was er eveneens sprake van een forse stijging (+15,1 procentpunt). De arbeidsdeelname van mannen van 25 tot 55 jaar is na de economische crisis weer toegenomen, maar was in 2019 nog lager dan tien jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname vrouwen