Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 68,8 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel werkenden 1,1 procentpunt lager, namelijk 67,7 procent. De participatie van vrouwen tot 25 jaar is iets groter dan die van mannen, maar in alle andere leeftijdsgroepen werken vrouwen minder. Het grootste verschil is te zien onder 55- tot 65-jarigen, bij wie de arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren sterk groeide. De nettoarbeidsparticipatie liet het afgelopen jaar ook een relatief grote toename zien bij mannen van 15 tot 25 jaar (+2,5 procentpunt).

Grootste man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie onder 55- tot 65-jarigen

Van de mannen werkt een groter deel dan van de vrouwen. In het tweede kwartaal van 2019 was de nettoarbeidsparticipatie onder laatstgenoemden 64,4 procent, onder mannen was dit 73,2 procent. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen varieert per leeftijdsgroep. Onder 55- tot 65-jarigen was dit verschil in procentpunten het grootst. Van de mannen in die leeftijdsgroep werkte 77,8 procent, van de vrouwen was dit 16,9 procentpunt minder (60,9 procent).

Alleen onder jongeren tot 25 jaar zijn er iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. Boven die leeftijd blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen achter bij die van mannen. Een relatief groot deel van de vrouwen werkt dan niet vanwege zorgtaken voor gezin of huishouden.

Arbeidsparticipatie 15- tot 25-jarige mannen in afgelopen jaar meest toegenomen

Tussen het eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 nam de arbeidsdeelname bij vrouwen meer toe dan bij mannen, met respectievelijk 1,4 en 0,9 procentpunt. In alle leeftijdsgroepen nam de arbeidsparticipatie toe. Onder personen van 55 tot 65 jaar was de groei in arbeidsdeelname het afgelopen jaar het sterkst (2,0 procentpunt). De toename was ook relatief sterk bij vrouwen van 55 tot 65 jaar, met 2,4 procentpunt. De toename bij mannen van 15 tot 25 jaar was echter nog net een fractie groter.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

In afgelopen tien jaar grootste stijging bij vrouwen van 55 tot 65 jaar

De nettoarbeidsparticipatie nam in de afgelopen tien jaar toe bij vrouwen in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst onder 55- tot 65-jarige vrouwen: van 39,6 procent in 2008 tot 58,8 procent in 2018 (+19,2 procent). Bij mannen in die leeftijdsgroep was er eveneens sprake van een forse stijging. De arbeidsdeelname van mannen tot 55 jaar is in 2018 nog niet op het niveau van 2008, het jaar voor de crisis, aanbeland.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname vrouwen