Ontwikkeling cao-lonen

 

In het eerste kwartaal van 2024 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 6,8 procent toegenomen. Dit is iets minder dan de ontwikkeling van het laatste kwartaal in 2023, dat met 6,9 procent de grootste cao-loonstijging in ruim veertig jaar tijd kende. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in het eerste kwartaal met 6,9 procent. Hiermee ligt de ontwikkeling van de contractuele loonkosten iets boven die van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk doordat in 2024 de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid (AOF) is gestegen, terwijl de premie voor ziektekosten lager geworden is.

Van de drie onderscheiden sectoren stegen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2024 het meest bij de gesubsidieerde instellingen (7,2 procent). Bij de overheid en particuliere bedrijven stegen de lonen met respectievelijk 6,9 en 6,6 procent.

 

Tussen 2020 en het eerste kwartaal van 2024 namen de cao-lonen het meest toe bij de overheid (18,7 procent). Bij de cao-sector gesubsidieerde instellingen stegen de lonen in deze periode met 17,4 procent en bij particuliere bedrijven met 16,8 procent.

Het voorlopige cijfer over het eerste kwartaal van 2024 is gebaseerd op 97 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Drie kwart van de werknemers valt onder een cao.

In december 2023 is het CBS begonnen met een nieuwe reeks cao-lonen, met als basisjaar 2020. Meer informatie daarover is te lezen in het artikel CBS vernieuwt statistiek cao-lonen; basisjaar verschuift van 2010 naar 2020 

 

Cao-lonen, definitieve cijfers 2022

In 2022 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is meer dan die van 2021 (2,1 procent) en de hoogste na 2008.

De hoogste cao-loonstijging in 2022 deed zich op het niveau van de bedrijfstakken voor in het onderwijs (5,1 procent).

De laagste loonstijging bij de bedrijfstakken was in de energievoorziening. In 2022 stegen de lonen in deze bedrijfstak met 2,0 procent.

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur