Ontwikkeling cao-lonen

In het tweede kwartaal van 2022 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,9 procent toegenomen. Daarmee is de stijging groter dan die van het eerste kwartaal van 2022 (2,6 procent). De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in het tweede kwartaal met 2,7 procent, deze ontwikkeling is lager dan die van de cao-lonen. Dit komt onder andere doordat de werkgeverspremie voor de ziektekosten met ingang van 2022 gedaald is naar 6,75 procent.


Bij de drie onderscheiden sectoren nam de cao-loonontwikkeling bij de sector gesubsidieerde instellingen in het tweede kwartaal het meest toe, namelijk met 3,7 procent. Bij de sector particuliere bedrijven en overheid stegen de lonen respectievelijk met 2,7 en 3,3 procent. 

Tussen 2010 en het tweede kwartaal van 2022 namen de cao-lonen het meest toe bij de gesubsidieerde instellingen (24,5 procent). Bij de sector particuliere bedrijven stegen de lonen in deze periode met 23,2 procent en bij de sector overheid met 23,6 procent.

Het voorlopige cijfer over het tweede kwartaal van 2022 is gebaseerd op 89 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.

Cao-lonen, definitieve cijfers 2021

In 2021 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is minder dan die van 2020 (2,9 procent).

Op het niveau van de bedrijfstakken deed in 2021 de hoogste cao-loonstijging zich voor in de gezondheids- en welzijnszorg (2,9 procent).
De laagste loonstijging bij de bedrijfstakken was in de horeca. In 2021 stegen de lonen in deze bedrijfstak met 0,3 procent.

 

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur