Beroepen van werkenden

Het CBS onderscheidt bijna 440 beroepen, die zijn ondergebracht in beroepsklassen. De grootste daarvan zijn de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, de zorg- en welzijnsberoepen en de technische beroepen. In het tweede kwartaal van 2022 viel bijna de helft van alle werknemers en zelfstandigen van 15 tot 75 jaar in een van deze beroepsklassen.

Vooral meer werkenden in bedrijfseconomisch of administratief, zorg of ICT beroep

In het vierde kwartaal van 2022 werkten 293 duizend meer personen dan in het vierde kwartaal van 2021. Vooral het aantal personen in een bedrijfseconomisch of administratief beroep (+67 duizend), zorg en welzijn beroep (+43 duizend) of ICT beroep (+43 duizend) nam toe.

 

StatLine - Werkzame beroepsbevolking; beroep

Mannen vaakst in technisch beroep, vrouwen in zorg- en welzijnsberoep

Ruim 8 op de 10 werkenden in technische beroepen en ICT-beroepen zijn man. Ook hebben meer mannen dan vrouwen een transport- en logistiek beroep of een management of agrarisch beroep. Vrouwen zijn vaker dan mannen werkzaam in zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen.

 

StatLine - Werkzame beroepsbevolking; beroep

Relatief sterke toename ICT-beroepen in periode 2013-2022

Het aantal werkenden nam in de periode 2013-2022 per saldo toe. In 2020 stagneerde de groei van de jaren ervoor: het aantal werkenden was nagenoeg gelijk aan 2019. In 2021 en 2022 groeide het aantal werkenden weer. In 2022 waren er 432 duizend werkenden meer dan in 2020 en 1,1 miljoen meer dan in 2013. Negen van de dertien onderscheiden beroepsklassen waren in 2022 in omvang groter dan in 2013. Het aantal ICT-beroepen nam relatief gezien het sterkst toe, van 282 duizend werkenden in 2013 naar 552 duizend in 2022 (+270 duizend). Het aantal managers nam relatief sterk af: met 52 duizend van 525 duizend in 2013 naar 473 duizend in 2022. In 2021 en 2022 groeide het aantal managers overigens.