Beroepen van werkenden

Het CBS onderscheidt bijna 440 beroepen, die zijn ondergebracht in beroepsklassen. De grootste daarvan zijn de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, de zorg- en welzijnsberoepen en de technische beroepen. In het eerste kwartaal van 2022 viel bijna de helft van alle werknemers en zelfstandigen van 15 tot 75 jaar in een van deze beroepsklassen.

Minder werkenden in dienstverlenend beroep

In het eerste kwartaal van 2022 werkten 277 duizend meer personen dan in het eerste kwartaal van 2021. Vooral het aantal personen in een bedrijfseconomisch of administratief beroep (+104 duizend), een ICT-beroep (+63 duizend) of een dienstverlenend beroep (+53 duizend) nam toe.

StatLine -Werkzame beroepsbevolking; beroep

Mannen vaakst in technisch beroep, vrouwen in zorg- en welzijnsberoep

Ruim 8 op de 10 werkenden in technische beroepen en ICT-beroepen is een man. Ook hebben meer mannen dan vrouwen een transport- en logistiek beroep of een management of agrarisch beroep. Vrouwen zijn vaker dan mannen werkzaam in zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen.

StatLine - Werkzame beroepsbevolking; beroep

Relatief sterke toename ICT-beroepen in periode 2010-2020

Het aantal werkenden daalde gedurende de vorige economische crisis, maar nam in de periode 2014-2019 weer toe. In 2020 was het aantal werkenden nagenoeg gelijk als in 2019. In 2020 waren er 673 duizend werkenden meer dan in 2010. Negen van de dertien onderscheiden beroepsklassen waren in omvang groter dan tien jaar eerder. Het aantal ICT-beroepen nam relatief gezien het sterkst toe, van 275 duizend werkenden in 2010 naar 421 duizend in 2020 (+146 duizend). Het aantal managers nam relatief sterk af: met 134 duizend van 578 duizend in 2010 naar 444 duizend in 2020.

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse1)
 Pedagogisch (x 1 000)Creatieve en taalkundig (x 1 000)Commerciëel (x 1 000)Bedrijfseconomisch en administratief (x 1 000)Managers (x 1 000)Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch (x 1 000)Technisch (x 1 000)ICT (x 1 000)Agrarisch (x 1 000)Zorg en welzijn (x 1 000)Dienstverlenend (x 1 000)Transport en logistiek (x 1 000)Overig (x 1 000)
2009565179932153858730613012652061076713560132
2010579178916149557830612582752031097706547140
2011567188917148456931112462791931124710551140
2012569202950145154629912642791881156742554132
2013567204937146654230011832881851147738562148
2014567201943145453428011772992001106741572139
2015584195956150248027612193192041106767557127
2016588199954151844829012203371941137787591140
2017585207966156143529512323381961173811615165
2018617223984162142830012443681881210810638143
2019627228980164146730712724011911279806647105
1)De cijfers voor de jaren 2008 tot en met 2012 zijn gecorrigeerd voor een methodebreuk en wijken daardoor af van de cijfers op StatLine.
 

Aanvullende statistiek: Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2020