Beroepen van werkenden

Het CBS onderscheidt bijna 440 beroepen, die zijn ondergebracht in beroepsklassen. De grootste daarvan zijn de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, de zorg- en welzijnsberoepen en de technische beroepen. In het eerste kwartaal van 2024 viel bijna de helft van alle werknemers en zelfstandigen van 15 tot 75 jaar in een van deze beroepsklassen.

Vooral meer werkenden in zorg- en welzijn beroep

In het eerste kwartaal van 2024 werkten 99 duizend meer personen dan in het eerste kwartaal van 2023. Vooral het aantal personen in een zorg- en welzijnsberoep nam toe (+79 duizend).

Mannen vaakst in ICT-beroep, vrouwen in zorg- en welzijnsberoep

Zo’n 8 op de 10 werkenden in ICT-beroepen, technische beroepen en transport- en logistiekberoepen is een man. Ook hebben meer mannen dan vrouwen een management- of agrarisch beroep. Vrouwen daarentegen zijn vooral vaker dan mannen werkzaam in zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen.

Relatief sterke toename ICT-beroepen in periode 2013-2023

Het aantal werkenden nam in de periode 2013-2023 per saldo toe. In 2020 stagneerde de groei: het aantal werkenden was nagenoeg gelijk aan dat van 2019. In de jaren erna groeide het aantal werkenden weer. In 2023 waren er 1,3 miljoen werkenden meer dan in 2013. Negen van de dertien onderscheiden beroepsklassen waren in 2023 in omvang groter dan in 2013. Het aantal werkenden in ICT-beroepen nam naar verhouding het sterkst toe, van 282 duizend werkenden in 2013 naar 542 duizend in 2023 (+260 duizend). In 2022 was het aantal ICT’ers zelfs nog iets hoger dan in 2023.

StatLine: Werkzame beroepsbevolking; beroep