Beroepen van werkenden

Het CBS onderscheidt bijna 440 beroepen, die zijn ondergebracht in beroepsklassen. De grootste daarvan zijn de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, de zorg- en welzijnsberoepen en de technische beroepen. In het vierde kwartaal van 2023 viel bijna de helft van alle werknemers en zelfstandigen van 15 tot 75 jaar in een van deze beroepsklassen.

Vooral meer werkenden in dienstverlenend, technisch of commercieel beroep

In het vierde kwartaal van 2023 waren er 133 duizend meer mensen met betaald werk dan in het vierde kwartaal van 2022. Er kwamen vooral mensen bij met een zorg- en welzijnsberoep (+85 duizend).

Mannen vaakst in technische beroep, vrouwen in zorg- en welzijnsberoep

Zo’n 8 op de 10 werkenden in technische beroepen, ICT-beroepen en transport- en logistiek beroepen is man. Ook hebben meer mannen dan vrouwen een management- of agrarisch beroep. Vrouwen daarentegen zijn vaker dan mannen werkzaam in zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen.

   

Relatief sterke toename ICT-beroepen in periode 2013-2023

Het aantal werkenden nam in de periode 2013-2023 per saldo toe. In 2020 stagneerde de groei: het aantal werkenden was nagenoeg gelijk aan dat van 2019. In de jaren erna groeide het aantal werkenden weer. In 2023 waren er 1,3 miljoen werkenden meer dan in 2013. Negen van de dertien onderscheiden beroepsklassen waren in 2023 in omvang groter dan in 2013. Het aantal werkenden in ICT-beroepen nam naar verhouding het sterkst toe, van 282 duizend werkenden in 2013 naar 542 duizend in 2023 (+260 duizend). In 2022 was het aantal ICT’ers zelfs nog iets hoger dan in 2023.

StatLine: Werkzame beroepsbevolking; beroep