Beroepen van werkenden

Het CBS onderscheidt bijna 440 beroepen, die zijn ondergebracht in beroepsklassen. De grootste daarvan zijn de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, de technische beroepen en zorg- en welzijnsberoepen. In het vierde kwartaal van 2019 viel bijna de helft van alle werknemers en zelfstandigen van 15 tot 75 jaar in een van deze beroepsklassen.

Meer werkenden in zorg- en welzijnsberoepen in afgelopen jaar

In het vierde kwartaal van 2019 hadden 1,3 miljoen een zorg- en welzijnsberoep, 60 duizend meer dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Het aantal werkenden in een managementberoep - 477 duizend personen - nam in dezelfde periode toe met 48 duizend. Ook het aantal ICT-beroepen groeide met 36 duizend relatief sterk, naar 414 duizend in het vierde kwartaal.

StatLine - Werkzame beroepsbevolking; beroep

Mannen vaakst in technische beroepen, vrouwen in zorg en welzijn

Ruim 8 op de 10 werkenden in technische beroepen, transport- en logistiekberoepen en ict-beroepen zijn man. Ook hebben meer mannen dan vrouwen een management- of agrarisch beroep. Vrouwen zijn vaker dan mannen werkzaam in zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen.

StatLine - Werkzame beroepsbevolking; beroep

Relatief sterke toename ICT-beroepen in periode 2009-2019

Het aantal werkenden daalde gedurende de economische crisis, maar nam na 2014 weer toe. Daardoor waren er in 2019 bijna 600 duizend werkenden meer dan in 2009. De meeste beroepsklassen waren in omvang groter dan tien jaar eerder. De ICT nam relatief gezien het sterkst toe, van 265 duizend werkenden in 2009 naar 401 duizend in 2019 (+136 duizend). Waar het aantal managers recent is toegenomen, was er over langere periode juist een relatief sterke afname van -120 duizend (van 587 duizend in 2009 naar 467 duizend in 2019). Het aantal werkenden in technische beroepen is na 2014 gestegen, maar was in 2019 nog 29 duizend lager dan tien jaar eerder.

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse1) (x 1 000)
JaarBedrijfseconomisch
en administratief
Transport en
logistiek
Openbaar bestuur,
veiligheid en juridisch
TechnischZorg en welzijnCommercieelDienstverlenendPedagogischManagersICTCreatief en taalkundigAgrarischOverig
2008155556330313711056910706548573267178209120
2009153856030613011076932713565587265179206132
2010149554730612581097916706579578275178203140
2011148455131112461124917710567569279188193140
2012145155429912641156950742569546279202188132
2013146656230011831147937738567542288204185148
2014145457228011771106943741567534299201200139
2015150255727612191106956767584480319195204127
2016151859129012201137954787588448337199194140
2017156161529512321173966811585435338207196165
2018162163830012441210984810617428368223188143
1)De cijfers voor de jaren 2008 tot en met 2012 zijn gecorrigeerd voor een methodebreuk en wijken daardoor af van de cijfers op StatLine.

Aanvullende statistiek: Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2019