Werkenden

In het tweede kwartaal van 2022 hadden 9,5 miljoen (seizoengecorrigeerd) mensen betaald werk. Dat is 72,2 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Na een ongekende daling met 166 duizend in het tweede kwartaal van 2020 - tijdens de eerste lockdowns wegens de coronapandemie - nam het aantal werkenden in de kwartalen daarna weer toe met 493 duizend, waarvan 93 duizend in het laatste kwartaal.

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. In het tweede kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – kwam een abrupt einde aan de vrijwel voortdurende toename van de arbeidsparticipatie sinds het derde kwartaal van 2014. De nettoarbeidsparticipatie - dat is de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - daalde toen van 70,5 procent in eerste kwartaal naar 69,1 procent in het tweede kwartaal. In de volgende kwartalen nam de participatie weer toe, naar 72,2 procent in het tweede kwartaal van 2022.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand