Werkenden

In het eerste kwartaal van 2023 hadden 9,7 miljoen (seizoengecorrigeerd) mensen betaald werk. Dat is 72,9 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Na een recorddaling met 166 duizend in het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal werkenden daarna elk kwartaal weer toe. In het eerste kwartaal van 2023 groeide de werkzame beroepsbevolking met 49 duizend mensen.


De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Aan het begin van de coronacrisis kwam een abrupt einde aan de vrijwel voortdurende toename van de arbeidsparticipatie sinds het derde kwartaal van 2014. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de nettoarbeidsparticipatie (de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar) van 70,5 procent in het eerste kwartaal naar 69,1 procent in het tweede kwartaal. In de volgende kwartalen nam de participatie bijna elk kwartaal weer toe. In het eerste kwartaal van 2023 was de arbeidsparticipatie 72,9 procent.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

5,4 miljoen werkenden met een vaste arbeidsrelatie

In het eerste kwartaal van 2023 hadden 5,4 miljoen werkenden een vaste arbeidsrelatie, 2 duizend meer dan het kwartaal ervoor. 2,8 miljoen werknemers hadden een flexibele arbeidsrelatie, 64 duizend meer dan het voorgaande kwartaal. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 15 duizend af en bedroeg 1,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2023.

5,0 miljoen voltijd werkten voltijds

Van alle werkenden in het eerste kwartaal van 2023 werkten er 5,0 miljoen in voltijd en 4,7 miljoen in deeltijd. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 groeide het aantal voltijdwerkenden met 21 duizend en het aantal deeltijdwerkers met 27 duizend.