Werkenden

In het eerste kwartaal van 2022 hadden 9,4 miljoen (seizoengecorrigeerd) mensen betaald werk. Dat is 71,7 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Nadat het aantal werkenden in het tweede kwartaal van 2020 was afgenomen met 166 duizend - een record - nam het in de kwartalen daarna weer toe met 400 duizend, waarvan 246 duizend in de laatste drie kwartalen.

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. In het tweede kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – kwam een abrupt einde aan de vrijwel voortdurende toename van de arbeidsparticipatie sinds het derde kwartaal van 2014. De nettoarbeidsparticipatie - dat is de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - daalde toen van 70,5 procent in eerste kwartaal naar 69,1 procent in het tweede kwartaal. In de volgende kwartalen nam de participatie weer toe, naar 71,7 procent in het eerste kwartaal van 2022. Daarmee is de arbeidsparticipatie hoger dan voor de coronacrisis.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand