Werkenden

In het eerste kwartaal van 2019 hadden 8,9 miljoen mensen betaald werk. Dat is ruim twee op de drie Nederlanders van 15 tot 75 jaar. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 is het aantal werkenden met 47 duizend (seizoengecorrigeerd) toegenomen.

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. In het eerste kwartaal van 2019 waren er 471 duizend meer werkenden dan in het eerste kwartaal van 2009, toen het aantal werkenden piekte bij het begin van de crisis. De nettoarbeidsparticipatie - dat is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar – bereikte daarmee een nieuw record van 68,6 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal van 2009.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Ruim de helft van de werkenden in voltijd

In het eerste kwartaal van 2019 waren er 4,5 miljoen voltijders: zij werken 35 uur of meer per week. Dat is iets meer dan de helft (50,7 procent) van alle werkenden. Daarmee is het aandeel voltijders voor het zevende achtereenvolgende kwartaal iets lager dan een jaar eerder.
Vrouwen werken aanzienlijk minder vaak dan mannen voltijd. In het eerste kwartaal van 2019 ging het om ruim een kwart van alle werkende vrouwen. Van de mannen werkt bijna drie kwart voltijd.

 

Cijfers op Statline over aantallen voltijds- en deeltijdwerkers, uitgesplitst naar mannen en vrouwen: Arbeidsdeelname; kerncijfers