Werkenden

In het derde kwartaal van 2022 hadden 9,6 miljoen (seizoengecorrigeerd) mensen betaald werk. Dat is 72,2 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Na een recorddaling met 166 duizend in het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal werkenden in de kwartalen daarna weer toe met 503 duizend. De groei in het laatste kwartaal was met 10 duizend relatief beperkt. In het tweede kwartaal van 2022 was de groei nog 93 duizend.

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. In het tweede kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – kwam een abrupt einde aan de vrijwel voortdurende toename van de arbeidsparticipatie sinds het derde kwartaal van 2014. De nettoarbeidsparticipatie - dat is de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - daalde toen, in 2020, van 70,5 procent in het eerste kwartaal naar 69,1 procent in het tweede kwartaal. In de volgende kwartalen nam de participatie weer toe, naar 72,2 procent in het tweede kwartaal van 2022. In het derde kwartaal bleef de participatie gelijk.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

5,3 miljoen werkenden met een vaste arbeidsrelatie

In het derde kwartaal van 2022 hadden 5,3 miljoen werkenden een vaste arbeidsrelatie, 46 duizend meer dan het kwartaal ervoor. 2,7 miljoen werknemers hadden een flexibele arbeidsrelatie, 97 duizend minder dan het voorgaande kwartaal. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 65 duizend toe en bedroeg 1,2 miljoen in het derde kwartaal van 2022.5,0 miljoen voltijd werkten voltijds

5,0 miljoen voltijd werkten voltijds

Van alle werkenden in het derde kwartaal van 2022 werkten er 5,0 miljoen in voltijd en 4,6 miljoen in deeltijd. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 groeide het aantal voltijd werkenden met 17 duizend en daalde het aantal werkenden in deeltijd met 7 duizend.