Werkenden

In het tweede kwartaal van 2019 hadden 8,9 miljoen mensen betaald werk. Dat is bijna 7 op de 10 Nederlanders van 15 tot 75 jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 is het aantal werkenden met 34 duizend (seizoengecorrigeerd) toegenomen.

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. In het tweede kwartaal van 2019 waren er 505 duizend meer werkenden dan in het eerste kwartaal van 2009, toen het aantal werkenden piekte bij het begin van de crisis. De nettoarbeidsparticipatie - dat is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar - bereikte in het tweede kwartaal van 2019 een nieuw record van 68,7 procent. Dat is 0,4 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal van 2009.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Ruim de helft van de werkenden in voltijd

In het tweede kwartaal van 2019 waren er 4,6 miljoen voltijders: zij werken 35 uur of meer per week. Dat is iets meer dan de helft (50,9 procent) van alle werkenden. Daarmee is het aandeel voltijders voor het eerst in acht kwartalen niet verder gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Vrouwen werken aanzienlijk minder vaak dan mannen voltijd. In het tweede kwartaal van 2019 ging het om 26,5 procent van alle werkende vrouwen. Van de mannen werkt 72,3 procent voltijd.

 

Cijfers op Statline over aantallen voltijds- en deeltijdwerkers, uitgesplitst naar mannen en vrouwen: Arbeidsdeelname; kerncijfers