Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023

© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen ervan voor hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid.
In 2023 voerden het CBS en TNO samen de negentiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderzoeksbeschrijving geeft een globale beschrijving van de uitvoering van het onderzoek en de onderwerpen die in kaart gebracht worden. Ook zijn praktische instructies bij het gebruik van de microdata opgenomen en aandachtspunten bij het maken van vergelijkingen over de tijd.