Banen - Werkgelegenheid

 

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het vierde kwartaal van 2022 uit op 11 563 duizend. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 380 duizend gestegen.

De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor nam het aantal banen in het vierde kwartaal met 85 duizend toe en bereikte daarmee een recordhoogte van 11 545 duizend. In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

In het vierde kwartaal van 2022 waren er 8 963 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 waren er 204 duizend banen meer. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het vierde kwartaal van 2022 uit op 2 600 duizend. Dat zijn er 176 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2021.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal van 2022 steeg met 46 duizend tot 8 953 duizend. Dit zijn er meer dan ooit tevoren. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 40 duizend (1,6 procent) en kwam daarmee ook uit op het hoogste punt ooit bereikt (2 593 duizend).

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen