Banen - WerkgelegenheidHet totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het vierde kwartaal van 2018 toe tot 10 527 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 218 duizend banen bijgekomen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het vierde kwartaal 49 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2018.

Vanaf het tweede kwartaal van 2014 groeit het aantal banen vrijwel onafgebroken. Er zijn in totaal 782 duizend banen bijgekomen: 699 duizend werknemersbanen en 83 duizend banen voor zelfstandigen. In deze cijfers tellen alle banen mee: voltijdbanen en deeltijdbanen.

In het vierde kwartaal van 2018 waren er 8 423 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 waren er 201 duizend banen meer. 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het vierde kwartaal van 2018 uit op 2 104 duizend. In een jaar tijd zijn er 17 duizend banen van zelfstandigen bijgekomen.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoeninvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal van 2018 steeg met 47 duizend en het aantal banen van zelfstandigen met 3 duizend. Nog niet eerder waren er zoveel banen.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen