Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het derde kwartaal van 2019 toe tot 10 699 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 126 duizend banen bijgekomen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het derde kwartaal 20 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2019. De groei van het aantal banen ten opzichte van het vorige kwartaal komt daarmee op 0,2 procent. Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen. .

Vanaf het tweede kwartaal van 2014 groeit het aantal banen onafgebroken. Er zijn in totaal 956 duizend banen bijgekomen: 823 duizend werknemersbanen en 133 duizend banen voor zelfstandigen. In deze cijfers tellen alle banen mee: voltijdbanen en deeltijdbanen.

In het derde kwartaal van 2019 waren er 8 543 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het derde kwartaal van 2018 waren er 150 duizend banen meer. Een op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op 2 156 duizend. In een jaar tijd zijn er 24 duizend banen van zelfstandigen verloren gegaan.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het derde kwartaal van 2019 steeg met 22 duizend tot 8 528 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen is licht gedaald en kwam uit op 2 156 duizend. Het totaal aantal banen was nog niet eerder zo hoog.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen