Banen - Werkgelegenheid

 

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 11 235 duizend. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 537 duizend gestegen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor nam het aantal banen in het eerste kwartaal met 109 duizend toe en bereikte daarmee een recordhoogte van 11 287 duizend.

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

In het eerste kwartaal van 2022 waren er 8 747 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 waren er 427 duizend banen meer. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 2 488 duizend. Dat zijn er 109 duizend meer dan het eerste kwartaal van 2021.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het eerste kwartaal van 2022 steeg met 86 duizend tot 8 826 duizend. Dit zijn er meer dan ooit tevoren. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 23 duizend (1,0 procent) en kwam daarmee ook uit op het hoogste punt ooit bereikt (2 461 duizend).

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen