Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2020 uit op 10 568 duizend. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal banen met 223 duizend gedaald. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het tweede kwartaal 322 duizend lager dan in het eerste kwartaal van 2020. Dat komt neer op een afname van 3 procent. Een dergelijke daling is niet eerder voorgekomen. De banengroei van de afgelopen 2 jaar wordt daarmee in één klap tenietgedaan.

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 8 259 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 waren er 296 duizend banen minder. Eén op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2020 uit op 2 309 duizend. In een jaar tijd zijn er 73 duizend banen van zelfstandigen bijgekomen.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal van 2020 daalde met 334 duizend tot 8 225 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen nam nog wel toe met 12 duizend naar 2 306 duizend.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen