Banen - Werkgelegenheid

   

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het vierde kwartaal van 2023 uit op ruim 11,6 miljoen (11 620 duizend). In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 96 duizend gestegen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor nam het aantal banen in het vierde kwartaal met 45 duizend toe en bereikte daarmee een recordhoogte van 11 598 duizend. In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

In het vierde kwartaal van 2023 waren er ruim 9,0 miljoen (9 044 duizend) banen van werknemers. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2022 waren er 68 duizend banen meer. Ruim 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het vierde kwartaal van 2023 uit op ruim 2,5 miljoen (2 576 duizend). Dat zijn er 28 duizend meer dan het vierde kwartaal van 2022.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal van 2023 steeg met 20 duizend tot 9 030 duizend. Dit zijn er meer dan ooit tevoren. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 26 duizend (1,0 procent) en kwam daarmee uit op 2 567 duizend.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen