Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het vierde kwartaal van 2019 toe tot 10 776 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 189 duizend banen bijgekomen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het vierde kwartaal 53 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2019. De groei van het aantal banen ten opzichte van het vorige kwartaal komt daarmee op 0,5 procent.

Vanaf het tweede kwartaal van 2014 groeit het aantal banen onafgebroken. Er zijn in totaal 1 023 duizend banen bijgekomen: 867 duizend werknemersbanen en 156 duizend banen voor zelfstandigen. In deze cijfers tellen alle banen mee: voltijdbanen en deeltijdbanen.

In het vierde kwartaal van 2019 waren er 8 589 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2018 waren er 147 duizend banen meer. Eén op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het vierde kwartaal van 2019 uit op 2 187 duizend. In een jaar tijd zijn er 43 duizend banen van zelfstandigen bijgekomen.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal van 2019 steeg met 38 duizend tot 8 572 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen is met 14 duizend gestegen en kwam uit op 2 179 duizend. Het totaal aantal banen was nog niet eerder zo hoog.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen