Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het eerste kwartaal van 2024 uit op 11 572 duizend. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 117 duizend gestegen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor nam het aantal banen in het eerste kwartaal met 42 duizend toe en bereikte daarmee een recordhoogte van 11 646 duizend. In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.  

In het eerste kwartaal van 2024 waren er 9 071 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2023 waren er 79 duizend banen meer. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het eerste kwartaal van 2024 uit op 2 564 duizend. Dat zijn er 38 duizend meer dan het eerste kwartaal van 2023.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het eerste kwartaal van 2024 steeg met 25 duizend tot 9 071 duizend. Dit zijn er meer dan ooit tevoren. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 17 duizend (1,5 procent) en kwam daarmee uit op 2 575 duizend. Ook dit zijn er meer dan ooit.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen