Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 10 897 duizend. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 262 duizend gestegen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het tweede kwartaal 133 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Na de uitzonderlijke ontwikkelingen in het tweede en derde kwartaal van vorig jaar is het aantal banen nu nog 29 duizend lager dan het recordaantal van het eerste kwartaal van 2020 (10 885 duizend).

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 8 554 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 waren er 241 duizend banen meer. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 2 343 duizend. Dat zijn er 20 duizend meer dan het tweede kwartaal van 2020.
Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers van het eerste op het tweede kwartaal van 2021 steeg met 124 duizend tot 8 523 duizend. Dat is opnieuw een groeispurt, de grootste toename na de uitzonderlijke stijging in het derde kwartaal van 2020.
Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 9 duizend (0,4 procent) en kwam daarmee op het hoogste punt ooit bereikt (2 333 duizend).

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen