Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het eerste kwartaal van 2019 toe tot 10 565 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 226 duizend banen bijgekomen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het eerste kwartaal 56 duizend hoger dan in het vierde kwartaal van 2018. De groei van het aantal banen ten opzichte van het vorige kwartaal komt daarmee op 0,5 procent.

Vanaf het tweede kwartaal van 2014 groeit het aantal banen onafgebroken. Er zijn in totaal 917 duizend banen bijgekomen: 768 duizend werknemersbanen en 148 duizend banen voor zelfstandigen. In deze cijfers tellen alle banen mee: voltijdbanen en deeltijdbanen.

In het eerste kwartaal van 2019 waren er 8 388 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 waren er 202 duizend banen meer. 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het eerste kwartaal van 2019 uit op 2 177 duizend. In een jaar tijd zijn er 24 duizend banen van zelfstandigen bijgekomen.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het eerste kwartaal van 2019 steeg met 51 duizend en het aantal banen van zelfstandigen steeg met 6 duizend. Nog niet eerder waren er zoveel banen.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen