Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het eerste kwartaal van 2020 toe tot 10 784 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 137 duizend banen bijgekomen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het eerste kwartaal 22 duizend hoger dan in het vierde kwartaal van 2019. De groei van het aantal banen ten opzichte van het vorige kwartaal komt daarmee op 0,2 procent. Dit is het laagste groeicijfer sinds het eerste kwartaal van 2016.

Vanaf het tweede kwartaal van 2014 groeit het aantal banen onafgebroken. Er zijn in totaal 1 132 duizend banen bijgekomen: 864 duizend werknemersbanen en 269 duizend banen voor zelfstandigen. In deze cijfers tellen alle banen mee: voltijdbanen en deeltijdbanen.  

In het eerste kwartaal van 2020 waren er 8 486 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 waren er 89 duizend banen meer. Eén op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op 2 298 duizend. In een jaar tijd zijn er 48 duizend banen van zelfstandigen bijgekomen.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het eerste kwartaal van 2020 steeg met 4 duizend tot 8 569 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen is met 18 duizend gestegen en kwam uit op 2 290 duizend. Het totaal aantal banen was nog niet eerder zo hoog.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen