Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal van 2019 toe tot 10 707 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 201 duizend banen bijgekomen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het tweede kwartaal 42 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. De groei van het aantal banen ten opzichte van het vorige kwartaal komt daarmee op 0,4 procent.

Vanaf het tweede kwartaal van 2014 groeit het aantal banen onafgebroken. Er zijn in totaal 947 duizend banen bijgekomen: 808 duizend werknemersbanen en 139 duizend banen voor zelfstandigen. In deze cijfers tellen alle banen mee: voltijdbanen en deeltijdbanen.

In het tweede kwartaal van 2019 waren er 8 553 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2018 waren er 192 duizend banen meer. Eén op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 2 154 duizend. In een jaar tijd zijn er 9 duizend banen van zelfstandigen bijgekomen.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal van 2019 steeg met 43 duizend tot 8 513 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen veranderde nauwelijks en kwam net als in het voorgaande kwartaal uit op 2 162 duizend. Nog niet eerder waren er zoveel banen.

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen