Arbeidsparticipatie naar regio

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op 69,0 procent. Een jaar eerder was het aandeel werkenden in het derde kwartaal van 2018 nog 0,7 procentpunt lager, namelijk 68,3 procent. Sinds 2009 heeft van alle provincies Utrecht verhoudingsgewijs de meeste inwoners van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Onder inwoners van Groningen en Limburg was de arbeidsdeelname het laagst. In Drenthe en Gelderland nam de arbeidsparticipatie het afgelopen jaar meest toe, in Zeeland was er een afname.

Hoogste nettoarbeidsparticipatie in Utrecht

Utrecht is de provincie met het hoogste percentage werkenden ten opzichte van het totaal aantal personen tussen de 15 en 75 jaar. In het derde kwartaal van 2019 bedroeg de nettoarbeidsparticipatie onder inwoners van Utrecht 71,8 procent. Op enige afstand volgden Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland. De arbeidsparticipatie was in het derde kwartaal van 2019 het laagst in Groningen en Limburg. Daar was 65,7 procent van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk.

Arbeidsdeelname afgelopen jaar meest gestegen in Drenthe

De nettoarbeidsparticipatie in Nederland nam het afgelopen jaar met 0,7 procentpunt toe. Het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75 jarigen nam het meest toe (+1,3 procentpunt) in Drenthe, van 66,5 naar 67,8 procent. Ook in Gelderland was er een relatief grote toename (+1,1 procentpunt). In Zeeland nam de arbeidsparticipatie met 0,9 procentpunt af tot 67,4 procent.

Utrecht koploper in afgelopen tien jaar

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de nettoarbeidsparticipatie tussen inwoners van verschillende provincies. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname in vrijwel alle jaren het hoogst in Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Voor de meeste provincies geldt dat de arbeidsdeelname het hoogste niveau bereikte in 2008 en het laagste niveau in 2014. De daling die inzette met de intrede van de crisis was in die periode het sterkst in Flevoland, gevolgd door Groningen en Zuid-Holland. Sindsdien neemt in alle provincies het aantal werkenden als percentage van het aantal personen van 15 tot 75 jaar weer toe. In Flevoland vond tussen 2014 en 2018 de grootste stijging plaats.

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie