Arbeidsparticipatie naar regio

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het vierde kwartaal van 2019 uit op 69,0 procent. Een jaar eerder was het aandeel werkenden in het vierde kwartaal van 2018 nog 0,6 procentpunt lager, namelijk 68,4 procent. Sinds 2009 heeft van alle provincies Utrecht verhoudingsgewijs de meeste inwoners van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Onder inwoners van Groningen en Limburg was de arbeidsdeelname het laagst.

Hoogste nettoarbeidsparticipatie in Utrecht

Utrecht is de provincie met het hoogste percentage werkenden ten opzichte van het totaal aantal personen tussen de 15 en 75 jaar. In het vierde kwartaal van 2019 bedroeg de nettoarbeidsparticipatie onder inwoners van Utrecht 72,1 procent. Op enige afstand volgde Noord-Brabant met 70,6 procent. De arbeidsparticipatie was in het vierde kwartaal van 2019 het laagst in Groningen. Daar was 65,3 procent van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk.

Arbeidsparticipatie afgelopen jaar meest gestegen in Drenthe

De nettoarbeidsparticipatie in Nederland was in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar 0,6 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75 jarigen nam het meest toe in Drenthe (+1,3 procentpunt), van 65,9 naar 67,2 procent. Ook in Utrecht en Noord-Brabant was er een relatief grote toename (respectievelijk +1,2 en +1,1 procentpunt). In Groningen en Overijssel nam de arbeidsparticipatie met respectievelijk 0,4 en 0,5 procentpunt af.

Utrecht koploper in afgelopen tien jaar

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de nettoarbeidsparticipatie tussen inwoners van verschillende provincies. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname in vrijwel alle jaren het hoogst in Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Voor alle provincies geldt dat de arbeidsdeelname na 2014 weer is toegenomen. In Flevoland vond in deze periode de grootste stijging plaats.

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie