Arbeidsparticipatie naar regio

 

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 71,4 procent. Een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2021, was het aandeel werkenden 69,5 procent. Het afgelopen decennium had van alle provincies Utrecht verhoudingsgewijs de meeste inwoners van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Onder inwoners van Groningen en Limburg was de arbeidsdeelname vrijwel steeds het laagst.

Hoogste nettoarbeidsparticipatie in Utrecht

Utrecht is de provincie met het hoogste percentage werkenden ten opzichte van het totaal aantal personen tussen de 15 en 75 jaar. In het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de nettoarbeidsparticipatie onder inwoners van Utrecht 74,0 procent. Op enige afstand volgden Flevoland (72,7 procent) en Overijssel (72,7 procent). De arbeidsparticipatie was in het eerste kwartaal van 2022 het laagst in Limburg (67,7 procent), Groningen (69,7 procent), en Drenthe (69,8 procent).

Arbeidsparticipatie afgelopen jaar meest gestegen in Flevoland

De nettoarbeidsparticipatie in Nederland was in het eerste kwartaal van 2022 1,9 procentpunt hoger dan een jaar eerder. In alle provincies steeg het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75-jarigen. Het percentage werkenden steeg het meest in de provincies Zeeland (2,3 procentpunt), Noord-Holland (2,3 procentpunt) en Flevoland (2,5 procentpunt) en het minst in Noord Brabant en Drenthe (beide 1,5 procentpunt).

Utrecht koploper in afgelopen tien jaar

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de nettoarbeidsparticipatie tussen inwoners van verschillende provincies. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname in vrijwel alle jaren het hoogst in Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Voor alle provincies geldt dat de arbeidsdeelname in de jaren 2014-2019 is toegenomen. In Flevoland was de stijging het grootst. In 2020 daalde de arbeidsparticipatie in de meeste provincies, maar niet in Gelderland, Zeeland en Flevoland.
 

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie