Arbeidsparticipatie naar regio

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op 68,9 procent. Een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2019, was het aandeel werkenden nog 0,6 procentpunt lager, namelijk 68,3 procent. Het afgelopen decennium had van alle provincies Utrecht verhoudingsgewijs de meeste inwoners van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Onder inwoners van Groningen en Limburg was de arbeidsdeelname vrijwel steeds het laagst. 

Hoogste nettoarbeidsparticipatie in Utrecht

Utrecht is de provincie met het hoogste percentage werkenden ten opzichte van het totaal aantal personen tussen de 15 en 75 jaar. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de nettoarbeidsparticipatie onder inwoners van Utrecht 72,1 procent. Op enige afstand volgden Noord-Brabant (70,5 procent) en Flevoland (70,3 procent). De arbeidsparticipatie was in het eerste kwartaal van 2020 het laagst in Groningen (65,0 procent) en Limburg (65,1 procent).

Arbeidsparticipatie afgelopen jaar meest gestegen in Drenthe

De nettoarbeidsparticipatie in Nederland was in het eerste kwartaal van het huidige jaar 0,6 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75 jarigen nam het meest toe (+1,3 procentpunt) in Drenthe, van 65,3 naar 66,6 procent. Ook in Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant was er een relatief grote toename (respectievelijk +1,2, +1,2 en +1,1 procentpunt). In Overijssel en Limburg nam de arbeidsparticipatie met respectievelijk 0,8 en 0,6 procentpunt af.

Utrecht koploper in afgelopen tien jaar

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de nettoarbeidsparticipatie tussen inwoners van verschillende provincies. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname in vrijwel alle jaren het hoogst in Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Voor alle provincies geldt dat de arbeidsdeelname in de jaren 2014-2019 is toegenomen. In Flevoland was de stijging het grootst.

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie