Werklozen

In het eerste kwartaal van 2021 waren 334 duizend mensen werkloos, 3,6 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 is het aantal werklozen met 50 duizend afgenomen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkloosheid sterk gedaald in eerste kwartaal

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 daalde het aantal werklozen in het eerste kwartaal van 2021 met 50 duizend. Dit is de grootste daling van kwartaal op kwartaal sinds de start van de meting in 2003. In 2020 nam het aantal werklozen nog sterk toe van 277 duizend in het eerste kwartaal naar 419 duizend in het derde kwartaal. Vervolgens is dit aantal gedaald naar 334 duizend in het eerste kwartaal van 2021. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.  

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Iets meer langdurig werklozen dan vorig jaar

Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg 87 duizend in het eerste kwartaal van 2020. Dat zijn er 3 duizend meer dan een jaar eerder. Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk, nam af van 28 in het eerste kwartaal van 2020 naar 24 in het afgelopen kwartaal. Dat komt door de forse toename van het aantal kort werklozen (minder dan een jaar) tijdens de eerste twee kwartalen van de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2020 was 20 procent langdurig werkloos. Sindsdien groeit het percentage langdurig werklozen weer langzaam.

Cijfers op StatLine: Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal