Werklozen

In het vierde kwartaal van 2022 waren 359 duizend mensen werkloos, 3,6 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Het aantal werklozen daalde ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkloosheid daalde in vierde kwartaal 2022

In het tweede en derde kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – nam het aantal werklozen met 141 duizend sterk toe, naar 528 duizend. Daarna daalde het aantal werklozen zeven kwartalen op rij. In het derde kwartaal van 2022 steeg het aantal naar 372 duizend. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal van 2022 daalde de werkloosheid weer, met 13 duizend naar 359 duizend (3,6 procent).

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerdArbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Sterke toename kortdurende werkloosheid in derde kwartaal

Het aantal werklozen die minder dan een jaar zoek zijn naar werk bedroeg 299 duizend in het derde kwartaal van 2022 (seizoengecorrigeerd). Dat zijn er 49 duizend meer dan in het kwartaal ervoor. Het aandeel werklozen dat minder dan een jaar zonder werk zit nam in twee kwartalen tijd toe van 75 naar 80 procent.

 

Aanvullende statistiek: Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020