Werklozen

In het eerste kwartaal van 2024 waren 373 duizend mensen werkloos, 3,7 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Het aantal werklozen steeg ten opzichte van het voorgaande kwartaal (+13 duizend).

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkloosheid steeg in eerste kwartaal 2024

Het aantal werklozen is in het eerste kwartaal van 2024 toegenomen met 13 duizend. Eerder nam dit aantal in het tweede en derde kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – met 141 duizend sterk toe, naar 528 duizend. Daarna daalde het aantal werklozen bijna elk kwartaal tot 350 duizend (3,5 procent) in het tweede kwartaal van 2023. Net als in het derde kwartaal van 2022 nam de werkloosheid in het derde kwartaal van 2023 toe. In het vierde kwartaal van 2023 daalde de werkloosheid om een kwartaal later weer te stijgen.

83 procent kort werkloos

Het aantal mensen dat kort werkloos is, dat wil zeggen minder dan een jaar, bedroeg 311 duizend in het eerste kwartaal van 2024 (seizoengecorrigeerd). Dat zijn er 12 duizend meer dan in het kwartaal ervoor. Sinds het tweede kwartaal van 2022 steeg het aandeel kort werklozen ten opzichte van het voorgaande kwartaal lange tijd. Ze steeg in vijf kwartalen van 75 naar 84 procent in het tweede kwartaal van 2023. Dit aandeel veranderde daarna vrij weinig. In het eerste kwartaal van 2024 bedroeg het aandeel kort werklozen 83 procent.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerdArbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt