Spanning op de arbeidsmarkt

 

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal verder toegenomen. Tegenover elke vacature stonden gemiddeld 1,3 werklozen. Afgerond is dat evenveel als in de eerste drie kwartalen van 2008, maar destijds waren er 79 vacatures op elke 100 werklozen, in het vierde kwartaal waren dat er 80 op de 100. De arbeidsmarkt is nu vijf kwartalen op rij gespannen. Een gespannen arbeidsmarkt betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod relatief laag.

Met behulp van de Spanningsmeter Arbeidsmarkt is de ontwikkeling over een langere periode te volgen.