Spanning op de arbeidsmarkt

In het eerste kwartaal van 2024 stonden er 110 vacatures tegenover elke 100 werklozen. Daarmee liep de spanning op de arbeidsmarkt iets terug, maar deze bleef hoog.

Dit is het tiende achtereenvolgende kwartaal waarin er meer vacatures zijn dan werklozen.

Cijfers op StatLine: Vacatures (seizoengecorrigeerd) en Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd).