Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid was in het eerste kwartaal van 2023 5,7 procent. Hoewel dit percentage lager is dan het hoogtepunt van 6,3 procent in dezelfde periode in 2022, is het ziekteverzuim vergeleken met de voorgaande jaren nog steeds hoger.

Ziekteverzuim in de zorg opnieuw het hoogst

In het eerste kwartaal van 2023 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,1 procent). Een jaar eerder was dit in het eerste kwartaal 8,9 procent. In de financiële dienstverlening lag het ziekteverzuim het laagst (3,4 procent). Lange tijd was de horeca de bedrijfstak met het laagste ziekteverzuim. In het eerste kwartaal van 2022 nam het verzuim flink toe tot 6,0 procent. In het eerste kwartaal van 2023 nam het verzuim weer af tot 4,3 procent. In geen enkele bedrijfstak lag het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2023 hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Het verzuimpercentage was gelijk bij de energiebedrijven (5,4), informatie en communicatie (4,2), verhuur en handel van onroerend goed (4,6) en openbaar vervoer (7,0).

Kleinste bedrijven kennen laagste verzuimcijfers

Het ziekteverzuim is traditiegetrouw het laagst bij de kleinste bedrijven. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers was het verzuim 3,1 procent. Met een afname van 0,8 procentpunt hadden zij ook de grootste afname in ziekteverzuim. Bij de middelgrote bedrijven lag het verzuim met 5,0 procent 0,6 procentpunt lager dan een jaar eerder, bedrijven met 100 werknemers of meer hadden een ziekteverzuimpercentage van 6,5 procent een half procentpunt lager dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

Verzuimklachten

Naast de gegevens die het CBS krijgt van werkgevers, zijn er ook uitkomsten van werknemers, afkomstig uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.
Verreweg de meest voorkomende klacht waarmee werknemers verzuimen is een virusinfectie als griep of verkoudheid. In 2022 verzuimden bijna 6 op de 10 werknemers in de voorafgaande twaalf maanden wel eens. Griep of verkoudheid waren voor 64 procent van die verzuimers de aanleiding voor de meest recente ziekmelding. Van de overige verzuimklachten werden psychische klachten, overspannenheid en burn-out het vaakst genoemd (7 procent van de verzuimers).

Belangrijkste klacht bij laatste verzuim van werknemers, 2022
Klachten (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Griep, verkoudheid of
andere virusinfectie
63,6
Psychische klachten,
overspannenheid,
burn-out
6,7
Hoofdpijn3,6
Klachten buik,
maag of darmen
3,6
Rugklachten3,2
Klachten heup,
benen, knieën,
voeten
2,9
Klachten nek,
schouders, armen,
polsen, handen
2,8
Vermoeidheid of
concentratieproblemen
1,9
Klachten luchtwegen1,3
Klachten hart-
en vaatstelsel
1,0
Klachten oren of ogen0,7
Huidklachten0,3
Overige klachten8,5
Bron: CBS, TNO (NEA)

Werkgerelateerd verzuim

Volgens iets meer dan 1 op de 5 werknemers die verzuimden, waren de klachten bij het laatste verzuim geheel of gedeeltelijk te wijten aan het werk. Daarbij noemden ze een (te) hoge werkdruk het vaakst als oorzaak voor de klachten. Ook besmetting op het werk en – in mindere mate – lichamelijk te zwaar werk zijn veelgenoemde redenen.

Belangrijkste reden voor werkgerelateerde verzuimklachten bij werknemers, 2022
Reden verzuim (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Te hoge werkdruk28,6
Besmetting op
het werk
21,8
Lichamelijk te
zwaar werk
10,6
Lang dezelfde
bewegingen doen
5,4
Lang achter de
computer werken
5,2
Ruzie, conflict of
grensoverschrijdend gedrag
4,9
Emotioneel te
zwaar werk
4,6
Arbeidsongeval
of ongeluk
2,6
Slechte fysieke
werkomstandigheden
(bijv. klimaat, geluid, giftige stoffen)
1,6
Iets anders14,6
Bron: CBS, TNO (NEA)

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuimpercentage, bedrijfstak en bedrijfsgrootte; Ziekteverzuim volgens werknemers; Ziekteverzuim volgens werknemers, beroep; Ziekteverzuim volgens werknemers, geslacht en leeftijd; Ziekteverzuim volgens werknemers, migratieachtergrond en onderwijsniveau; Ziekteverzuim volgens werknemers, bedrijfstak en bedrijfsgrootte.