Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid steeg in het derde kwartaal van 2022 naar 5,0 procent. Het verzuim was voor het laatst zo hoog in een derde kwartaal in de jaren 2000 en 2001. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,6 procent.

In het derde kwartaal van 2022 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (7,1 procent). Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen 71 werden verzuimd wegens ziekte. Een jaar eerder was dit in het derde kwartaal 6,3 procent. In de financiële dienstverlening lag het ziekteverzuim het laagst (3,0 procent).

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

Bij de kleinste bedrijven nam het ziekteverzuimpercentage met 0,4 procentpunt af tot 2,8 procent. Het verzuim is bij deze bedrijven met minder dan 10 werknemers traditioneel het laagst.

Bij de middelgrote bedrijven is het ziekteverzuim met 0,3 procentpunt toegenomen tot 4,5 procent. Grote bedrijven (5,7 procent) kenden een toename van 0,6 procentpunt.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim