Ziekteverzuim

In het tweede kwartaal van 2019 lag het ziekteverzuimpercentage in Nederland op 4,3 procent. Dit betekent dat in het afgelopen kwartaal van alle duizend te werken dagen er 43 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte. Ten opzichte van een jaar geleden is het ziekteverzuimpercentage licht gestegen (4,3 procent t.o.v. 4,1 procent). Dit percentage is hoog in vergelijking met tweede kwartalen uit eerdere jaren. Vanaf het tweede kwartaal 2004 (16 jaren) is het ziekteverzuim in het tweede kwartaal niet zo hoog geweest als nu. In de periode 1996 tot en met 2003 lag dit percentage in het tweede kwartaal hoger.

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Het ziekteverzuim was in het tweede kwartaal met 5,7 procent het hoogst in de gezondheid- en welzijnszorg. Bij de waterbedrijven en afvalbeheer (5,5 procent) en in de industrie (5,3) ligt dit aandeel ook hoog. Vergeleken met het tweede kwartaal van een jaar eerder verschillen zijn deze aandelen ligt gestegen. In bijna alle bedrijfstakken lag het ziekteverzuim een jaar geleden iets lager. In de zorg werden 54 dagen van alle duizend te werken dagen verzuimd. Het ziekteverzuim in deze sector is al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland. In de horeca is het ziekteverzuim traditiegetrouw het laagst (2,6 procent). Ten op zichte van een jaar geleden steeg verzuim licht met 0,3 procent.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

 

Het ziekteverzuimpercentage verschilt ook per bedrijfsgrootte. Het ziekteverzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bedrijven van 100 of meer werknemers. Het ziekteverzuim bij deze laatste groep is ook hoger dan het totaal voor Nederland, terwijl dit bij groep met de minste werknemers ruim onder dit aandeel ligt.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim