Ziekteverzuim

In het vierde kwartaal van 2018 lag het ziekteverzuimpercentage in Nederland op 4,3 procent. Dit betekent dat in het afgelopen kwartaal van alle duizend te werken dagen er 43 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte. In het eerste kwartaal van 2018 lag het ziekteverzuimpercentage op 4,9 procent, in het tweede en derde kwartaal lag dit traditiegetrouw lager (op 4,1 en 3,9 procent). De laatste keer dat er evenveel werd verzuimd als begin 2018 was in het eerste kwartaal van 2007. Het minste ziekteverzuim, 3,5 procent, werd sindsdien gemeten in het derde kwartaal van 2013.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in het vierde kwartaal met 5,8 procent het hoogst in de gezondheid- en welzijnszorg. In het openbaar bestuur (5,5 procent) en in de industrie (5,4 procent) ligt dit aandeel ook relatief hoog. Vergeleken met het vierde kwartaal van een jaar eerder verschillen deze aandelen weinig. In bijna alle bedrijfstakken lag het ziekteverzuim een jaar geleden iets lager. In zowel de zorg als in het openbaar bestuur werden 56 dagen van alle duizend te werken dagen verzuimd. Het ziekteverzuim in deze sectoren is al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland. In de horeca daalde daarentegen het verzuim licht. Met 2,2 procent is het verzuim in deze bedrijfstak het laagst.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

 

Het ziekteverzuimpercentage verschilt ook met de bedrijfsgrootte. Het verzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bedrijven van 100 of meer werknemers. Het ziekteverzuim bij deze laatste groep is ook hoger dan het totaal voor Nederland, terwijl dit bij de groep met de minste werknemers ruim onder dit aandeel ligt.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim