Ziekteverzuim

Ziekteverzuim neemt af

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid was in het eerste kwartaal van 2021 4,8 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 48 werden verzuimd wegens ziekte. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden was er een afname van 0,4 procentpunt.

   

Hoogste verzuim in de zorg

In de meeste bedrijfstakken was er een afname van het ziekteverzuimpercentage. Maar in de gezondheidszorg lag het verzuim met 6,8 procent; 0,2 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Vooral in de verpleeg-en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd vanwege ziekte; het ziekteverzuim lag daar met 8,2 procent 0,4 procentpunt hoger dan een jaar eerder. In de welzijnszorg zonder overnachting was het verzuim 7,0 procent. Hier valt onder andere de thuiszorg en maatschappelijk werk onder.

De horeca kende het eerste kwartaal van 2021 de sterkste toename in verzuim: dit nam toe tot 3,9 procent, 0,3 procentpunt meer dan in het eerste kwartaal van 2020.

Ziekteverzuim laagst in financiële dienstverlening

In het openbaar bestuur (5 procent) was de afname met 1,3 procentpunt het grootst. Ook in het onderwijs (4,6 procent) was de afname van 1,1 procentpunt in het ziekteverzuimpercentage bovengemiddeld. In de financiële dienstverlening was er een lichte afname van 0,1 procentpunt maar het ziekteverzuimpercentage bleef in deze bedrijfstak het laagst (2,8 procent).
 

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

Kleinste bedrijven kennen laagste verzuimcijfers

Het ziekteverzuim is traditiegetrouw het laagst bij de kleinste bedrijven. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers was het verzuim 3,4 procent. Wel hadden zij als enige een toename van 1 procentpunt. Bij de middelgrote bedrijven lag het verzuim met 4,3 procent 0,2 procentpunt lager dan een jaar eerder, bedrijven met 100 werknemers of meer hadden een ziekteverzuimpercentage van 5,4 procent (0,6 procentpunt minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder).
 

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim