Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid was in het tweede kwartaal van 2022 5,4 procent. Het betekent dat van de duizend te werken dagen er 54 werden verzuimd wegens ziekte. Het ziekteverzuim kent een seizoenseffect. Daarom wordt het verzuim vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren. In het tweede kwartaal kwam een verzuim van 5,4 procent voor het laatst voor in 2002. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,7 procent.

In het tweede kwartaal van 2022 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (7,5 procent). Een jaar eerder was dit in het tweede kwartaal 6,5 procent. In de financiële dienstverlening lag het ziekteverzuim het laagst (3,1 procent).

Met een toename van 1,4 procentpunt kende de cultuur, sport en recreatie de grootste stijging ten opzichte van een jaar eerder. Het verzuim lag met 5,1 procent nog wel onder het Nederlands gemiddelde. In de overige dienstverlening nam het verzuim met 1,3 procentpunt toe tot 5,6 procent. Hier vallen onder andere de haarsalons, sauna’s en wasserijen onder.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

Bij de kleinste bedrijven nam het ziekteverzuimpercentage met 0,9 procentpunt het meest toe tot 3,7 procent. Het verzuim was bij deze bedrijven met minder dan 10 werknemers wel het laagst.
Bij de middelgrote bedrijven is het ziekteverzuim met 0,6 procentpunt toegenomen tot 4,9 procent. Grote bedrijven kenden een verzuim van 6,0 procent. In 2001 was bij deze bedrijven met 100 werknemers of meer het verzuim 5,3 procent.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim