Ziekteverzuim

In het eerste kwartaal van 2019 lag het ziekteverzuimpercentage in Nederland op 4,7 procent. Dit betekent dat in het afgelopen kwartaal van alle duizend te werken dagen er 47 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte. Ten opzichte van een jaar geleden neemt het ziekteverzuimpercentage licht af (4,7 procent t.o.v. 4,9 procent). Dit percentage is nog steeds hoog in vergelijking met de overige kwartalen in 2018 (respectievelijk 4,1, 3,9 en 4,3 procent) en ook in vergelijking met het eerste kwartaal in eerdere jaren. In de periode 2004 tot en met 2017 lag het ziekteverzuimpercentage in het eerste kwartaal lager. In de periode 1996 tot en met 2004 lag dit percentage in het eerste kwartaal hoger.

Het ziekteverzuim was in het vierde kwartaal met 5,8 procent het hoogst in de gezondheid- en welzijnszorg. In het openbaar bestuur (5,5 procent) en in de industrie (5,4 procent) ligt dit aandeel ook hoog. Vergeleken met het vierde kwartaal van een jaar eerder verschillen deze aandelen weinig. In bijna alle bedrijfstakken lag het ziekteverzuim een jaar geleden iets lager. In zowel de zorg als in het openbaar bestuur werden 56 dagen van alle duizend te werken dagen verzuimd. Het ziekteverzuim in deze sectoren is al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland. In de horeca daalde daarentegen het verzuim licht. Met 2,2 procent is het verzuim in de horeca het laagst.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

 

Het ziekteverzuimpercentage verschilt ook per bedrijfsgrootte. Het ziekteverzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bedrijven van 100 of meer werknemers. Het ziekteverzuim bij deze laatste groep is ook hoger dan het totaal voor Nederland, terwijl dit bij groep met de minste werknemers ruim onder dit aandeel ligt.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim