Flexwerk

Ruim 1 op de 3 is flexwerker

In het eerste kwartaal van 2019 waren er 1,9 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 495 duizend meer dan tien jaar geleden. Ook het aantal zelfstandigen nam in deze periode toe, met 245 duizend tot 1,5 miljoen. Die toename kwam volledig voor rekening van het aantal zzp’ers. Inmiddels is ruim 1 op de 3 werkenden een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie of een zzp’er. In het eerste kwartaal van 2009 was ruim 1 op de 4 een flexwerker. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 5,5 miljoen werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

In 2018 meer vast werk?

Volgens gegevens uit de Enquête beroepsbevolking van het CBS nam het aantal werknemers die aangeven een vaste arbeidsrelatie te hebben in 2018 sterker toe dan het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Daardoor liet het percentage vaste werknemers voor het eerst sinds 2009 een geringe toename zien. Die toename is echter niet te zien in de Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL), die is gebaseerd op de loonaangiften door werkgevers bij de Belastingdienst. Weliswaar steeg in de loop van 2018 ook volgens de SWL het aantal reguliere banen voor onbepaalde tijd, maar minder sterk dan het aantal tijdelijke en flexibele banen. Het CBS onderzoekt momenteel hoe het komt dat beide bronnen een uiteenlopend beeld van de recente ontwikkeling laten zien.

Cijfers op Statline:

Arbeidsdeelname; kerncijfers
Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand