Flexwerk

In het derde kwartaal van 2022 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (seizoengecorrigeerd), 97 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2022. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2022 steeg het aantal vaste werknemers met 46 duizend. Het aantal vaste werknemers was 5,3 miljoen. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 65 duizend toe en bedroeg 1,2 miljoen in het derde kwartaal van 2022.

 

4 op de 10 is flexwerker

De 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en 1,2 miljoen zzp’ers vormden samen bijna 3,9 miljoen flexwerkers in het derde kwartaal van 2022. Daarmee waren 4 op de 10 werkenden flexwerker.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd