Flexwerk

Ruim 1 op de 3 is flexwerker

In het derde kwartaal van 2019 waren er 1,9 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 501 duizend meer dan tien jaar eerder. Ook het aantal zelfstandigen nam in deze periode toe, met 241 duizend tot 1,5 miljoen. Die toename kwam vrijwel volledig voor rekening van het aantal zzp’ers. Inmiddels is 33,8 procent van alle werkenden een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie of een zzp’er. In het derde kwartaal van 2009 was 27,4 procent een flexwerker.

Verdere toename vast werk

In het derde kwartaal van dit jaar waren er 5,6 miljoen werknemers met een vaste arbeidsrelatie, 213 duizend meer dan een jaar eerder. Sinds een paar jaar neemt het aantal werknemers met een vaste baan weer toe, maar het is nog wel lager dan voor de economische crisis. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide in dezelfde periode vrijwel voortdurend, maar deze toename stagneerde in de loop van 2019.

Gegevens over de arbeidsrelatie van werknemers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Het CBS beschikt ook over een andere bron, namelijk de Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL). De SWL is gebaseerd op gegevens over banen en lonen van het UWV en de Belastingdienst. In de SWL is het aantal flexibele banen in de afgelopen jaren voortdurend gegroeid en was er ook een toename van vast werk, maar minder sterk dan blijkt uit de EBB. Voor meer informatie hierover, zie de technische toelichting.

Cijfers op Statline:

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring