Flexwerk

In het tweede kwartaal van 2022 waren er 2,8 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (seizoengecorrigeerd), 85 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2022. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 daalde het aantal vaste werknemers met 23 duizend. Het aantal vaste werknemers was 5,3 miljoen. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 31 duizend toe en bedroeg 1,1 miljoen in het tweede kwartaal van 2022.

 

4 op de 10 is flexwerker

De 2,8 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en 1,1 miljoen zzp’ers vormen samen bijna 3,9 miljoen flexwerkers in het tweede kwartaal van 2022. Daarmee waren 4 op de 10 werkenden flexwerker.

Cijfers op StatLine: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring