Flexwerk

Ruim 1 op de 3 is flexwerker

In het vierde kwartaal van 2019 waren er 1,9 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 464 duizend meer dan tien jaar eerder. Ook het aantal zelfstandigen nam in deze periode toe, met 267 duizend tot 1,5 miljoen. Die toename kwam vrijwel volledig voor rekening van het aantal zzp’ers. Inmiddels is 33,2 procent van alle werkenden een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie of een zzp’er. In het vierde kwartaal van 2009 was 27,3 procent een flexwerker.

Verdere toename vast werk

In het vierde kwartaal van dit jaar waren er 5,6 miljoen werknemers met een vaste arbeidsrelatie, 205 duizend meer dan een jaar eerder. Sinds enkele jaren neemt het aantal werknemers met een vaste baan toe, maar het is nog wel een fractie lager dan in 2009. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide in de afgelopen tien jaar vrijwel voortdurend, maar daalde in 2019.
Gegevens over de arbeidsrelatie van werknemers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Het CBS beschikt ook over een andere bron, namelijk de Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL). De SWL is gebaseerd op gegevens over banen en lonen van het UWV en de Belastingdienst. In de SWL is het aantal flexibele banen in de afgelopen jaren voortdurend gegroeid en was er ook een toename van vast werk, maar minder sterk dan blijkt uit de EBB. Voor meer informatie hierover, zie de technische toelichting.

Cijfers op Statline: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring