Flexwerk

 2 duizend meer flexwerknemers

In het eerste kwartaal van 2024 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (seizoengecorrigeerd), 2 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2023. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal vaste werknemers met 12 duizend. Het aantal vaste werknemers was 5,5 miljoen. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 6 duizend toe en bedroeg 1,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2024.

4 op de 10 zijn flexwerker

De 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en 1,3 miljoen zzp’ers vormen samen bijna 4,0 miljoen flexwerkers. In het eerste kwartaal waren 4 op de 10 werkenden flexwerker.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd