Flexwerk

1 op de 3 is flexwerker

In het eerste kwartaal van 2020 waren er 1,8 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 427 duizend meer dan tien jaar eerder. Ook het aantal zelfstandigen nam in deze periode toe, met 273 duizend tot 1,5 miljoen. Die toename kwam vrijwel volledig voor rekening van het aantal zzp’ers. In het eerste kwartaal was 32,7 procent van alle werkenden een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie of een zzp’er. In het eerste kwartaal van 2010 was 27,4 procent een flexwerker.

Verdere toename vast werk in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 5,7 miljoen werknemers met een vaste arbeidsrelatie, 209 duizend meer dan een jaar eerder. In de laatste paar jaar is het aantal werknemers met een vaste baan toegenomen en was in het eerste kwartaal hoger dan in 2010. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide tot 2019 vrijwel voortdurend, maar is in de loop van vorig jaar gaan dalen.
Gegevens over de arbeidsrelatie van werknemers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Het CBS beschikt ook over een andere bron, namelijk de Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL). De SWL is gebaseerd op gegevens over banen en lonen van het UWV en de Belastingdienst. In de SWL is het aantal flexibele banen in de afgelopen jaren voortdurend gegroeid en was er ook een toename van vast werk, maar minder sterk dan blijkt uit de EBB. Voor meer informatie hierover, zie de technische toelichting.

Cijfers op Statline: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring