Flexwerk

Bijna 1 op de 3 is flexwerker

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 181 duizend meer dan tien jaar eerder. Ook het aantal zelfstandigen nam in deze periode toe, met 292 duizend tot 1,5 miljoen. Die toename kwam vrijwel volledig voor rekening van het aantal zzp’ers. In het derde kwartaal was 31,7 procent van alle werkenden een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie of een zzp’er. In het derde kwartaal van 2010 was 28,4 procent een flexwerker. 

274 duizend flexwerknemers minder in derde kwartaal dan jaar eerder

In het derde kwartaal van dit jaar waren er 5,7 miljoen werknemers met een vaste arbeidsrelatie, 148 duizend meer dan een jaar eerder. In de laatste paar jaar is het aantal werknemers met een vaste baan toegenomen. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide tot 2019 vrijwel voortdurend, maar is in de loop van vorig jaar gaan dalen. In het derde kwartaal van 2020 was het aantal flexwerknemers 274 duizend lager dan een jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring
Cijfers op Statline: Arbeidsdeelname; Werkgelegenheid: banen, lonen, SBI2008 per maand