Flexwerk

Ruim 1 op de 3 is flexwerker

In het tweede kwartaal van 2019 waren er 1,9 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 510 duizend meer dan tien jaar eerder. Ook het aantal zelfstandigen nam in deze periode toe, met 251 duizend tot 1,5 miljoen. Die toename kwam vrijwel volledig voor rekening van het aantal zzp’ers. Inmiddels is ruim 1 op de 3 werkenden een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie of een zzp’er. In het tweede kwartaal van 2009 was ruim 1 op de 4 een flexwerker.

Verdere toename vast werk

In het tweede kwartaal hadden 5,5 miljoen werknemers een vaste arbeidsrelatie, 193 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vaste werknemers neemt sinds een paar jaar weer toe, maar het is nog wel lager dan voor de economische crisis. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is in dezelfde periode vrijwel voortdurend gegroeid, maar stagneerde in de eerste twee kwartalen van 2019.

Gegevens over de arbeidsrelatie van werknemers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Het CBS beschikt ook over een andere bron, namelijk de Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL). De SWL is gebaseerd op gegevens over banen en lonen van het UWV en de Belastingdienst. In de SWL is het aantal flexibele banen in de afgelopen jaren voortdurend gegroeid en was er ook een toename van vast werk, maar minder sterk dan blijkt uit de EBB. Voor meer informatie hierover, zie de technische toelichting.

Cijfers op Statline:

Arbeidsdeelname; kerncijfers
Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand