Flexwerk

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide de afgelopen jaren tot 2,0 miljoen in de tweede helft van 2018. In de loop van 2019 zette echter een daling in, die vooral aan het begin van de coronacrisis relatief sterk was. Na het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie niet verder af. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 177 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019. 

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in deze periode minder sterk toe dan voorheen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 steeg het aantal vaste werknemers met 95 duizend naar 5,7 miljoen. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 53 duizend eveneens toe, naar 1,2 miljoen in het vierde kwartaal van 2020.

Bijna 1 op de 3 is flexwerker

De 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en de 1,2 miljoen vormen samen de 2,9 miljoen flexwerkers in het vierde kwartaal van 2020. Zij maakten 32 procent uit van alle werkenden, een daling ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Tien jaar geleden, in het vierde kwartaal van 2010, was nog 28 procent een flexwerker.

Cijfers op StatLine: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring