Arbeidsmarktmobiliteit

Het aantal werkenden kan veranderen doordat mensen die eerder nog werkloos waren betaald werk gevonden hebben. Ook zijn er mensen die de arbeidsmarkt (opnieuw) betreden en erin slagen om betaald werk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er mensen die hun baan verliezen en werkloos worden, of mensen die stoppen met werken en de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in toename aantal werkenden

In het eerste kwartaal van 2024 waren er (seizoengecorrigeerd) 17 duizend werkenden meer dan het kwartaal ervoor. In deze periode vonden meer werklozen een baan dan dat er werkenden werkloos werden. Tegenover de 139 duizend mensen die drie maanden eerder nog werkloos waren en in het eerste kwartaal een betaalde baan hadden, stonden 113 duizend werkenden die werkloos werden. Hierdoor nam het aantal mensen met betaald werk toe.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en direct werk vond lager dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 192 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en een baan vonden, stonden 202 duizend werkenden die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.