Arbeidsmarktmobiliteit

Het aantal werkenden kan veranderen doordat mensen die eerder nog werkloos waren betaald werk gevonden hebben. Ook zijn er mensen die de arbeidsmarkt (opnieuw) betreden en erin slagen om betaald werk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er mensen die hun baan verliezen en werkloos worden, of mensen die stoppen met werken en de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in toename aantal werkenden

In het derde kwartaal van 2022 waren er (seizoengecorrigeerd) 10 duizend werkenden meer dan het kwartaal ervoor. In deze periode vonden meer werklozen een baan dan dat er werkenden werkloos werden. Tegenover de 135 duizend mensen die drie maanden eerder nog werkloos waren en in het derde kwartaal een betaalde baan hadden, stonden 126 duizend werkenden die werkloos werden. Hierdoor nam het aantal mensen met betaald werk toe.

In deze periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werk vond gelijk aan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 204 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en een baan vonden, stonden ook 204 duizend werkenden die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.