Geografische data

Geografische data

De geografische data en de kerncijfers van de bevolkingskernen van Nederland in 2001.

Deze publicatie bevat de geografische data en de kerncijfers van de bevolkingskernen van Nederland in 2006.

De kaart van de bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie van de contouren van de bevolkingskernen met kerncijfers van 2008 in ESRI™-shapeformaat.

De kaart van de bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie van de contouren van de bevolkingskernen met kerncijfers van 2011 in ESRI™-shapeformaat.

Postcode-6 en postcode-4 gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, voorzieningen en geografie.

Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 bij 100 meter. Aan deze vierkanten zijn statistische gegevens toegevoegd.

Nederland ingedeeld in vierkanten van 500 bij 500 meter met statistische gegevens.

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-, economisch-geografische en nodale gebieden.

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden en economisch-geografische gebieden.

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden en economisch-geografische gebieden.

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden en economisch-geografische gebieden.

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden.

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden.

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in pdf-formaat beschikbaar.

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in pdf-formaat beschikbaar.

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in pdf-formaat beschikbaar.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS kaarten uit met de indeling van Nederland in provincies, COROP-gebieden en stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS kaarten uit met de indeling van Nederland in provincies, COROP-gebieden en stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de buurtgrenzen met de kerncijfers van de buurten.

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de buurtgrenzen met de kerncijfers van de buurten.

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de buurtgrenzen met de kerncijfers van de buurten.

De wijk- en buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart 2009 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart 2010 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. Bovendien zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd. De digitale geometrie is beschikbaar in ESRI™-shapeformaat.

De wijk- en buurtkaart 2011 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De Wijk- en Buurtkaart 2012 (53Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De Wijk- en buurtkaart 2013 (56Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De Wijk- en buurtkaart 2014 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

Wijk- en buurtkaart 2015 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2016 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2017 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2018 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.