Bevolkingskernen in Nederland, 2021

© Hollandse Hoogte

Een bevolkingskern is aaneengesloten bebouwd gebied wat voor het overgrote deel door mensen wordt bewoond. Aan deze kaart met bevolkingskernen in Nederland 2021 zijn statistische gegevens over demografie, woningen, dichtheid, sociale zekerheid en nabijheid van voorzieningen voor de afzonderlijke kernen toegevoegd, aangevuld met cijfers per 1 januari 2011 en 1 januari 2001 voor een aantal onderwerpen en het geboorteoverschot en migratiesaldo voor een tweetal perioden van 10 jaar.

Het zip-bestand bevat gegevens in het Geopackage formaat. Dit formaat is een kaartbestand voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis.

Toelichting bevolkingskernen

Deze verwijzing bevat de toelichting en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.“Bevolkingskernen in Nederland, 2021”,

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld