Wijk- en buurtkaart 2014

De Wijk- en Buurtkaart 2014 (72Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd. Deze publicatie betreft een tweede update.

Gelijk met deze publicatie is er een eerste update gepubliceerd van de Wijk- en Buurtkaart 2015 en een eerste versie van de Wijk- en Buurtkaart 2016. Hoe verder terug in de tijd hoe meer kerncijfers er gekoppeld zijn.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK); de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS.

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2014, 2015 en 2016

Onderstaand bestand (pdf) bevat de toelichting op de kaart met de voorwaarden voor gebruik van de digitale geometrie.

Volledige geometrie

Dit bestand bevat de volledige geometrie en is dus niet gegeneraliseerd.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.