Volkstelling gegevens per INSPIRE vierkant 2021

Deze publicatie voor de Europese Volkstelling 2021 bevat gegevens over het aantal inwoners, geslacht, leeftijd, werkzame personen, geboorteland en verhuizingen over alle in Nederland ingezeten personen op 1 januari 2021. De indeling is naar vierkanten van 1 kilometer bij 1 kilometer volgens Europese projectie.

Het te downloaden bestand bevat de kaart van Nederland in het Geopackage formaat. Dit formaat is een kaartbestand voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis.
De kaart bevat alle vierkanten van 1 bij 1 kilometer van Nederland volgens INSPIRE richtlijnen, de Europese indeling van vierkanten, gecoördineerd door Eurostat.

Toelichting vierkanten

In de longread “Statistische gegevens per INSPIRE vierkant 2021" vindt u uitleg over het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld