Wijk- en buurtkaart 2010

De wijk- en buurtkaart 2010 (33Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd. Deze publicatie betreft een tweede update.

Gelijk met deze publicatie is de eerste versie van Wijk- en Buurtkaart 2012 en een eerste update van Wijk- en Buurtkaart 2011 gepubliceerd. Aan de updates van eerdere publicaties zijn meer kerncijfers gekoppeld.

De wijk- en buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen in 2010 voor het laatst uit het TOP-grenzenbestand van het Kadaster; de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS.

Toelichting wijk- en buurtkaart 2010

Dit bestand bevat de toelichting op de kaart met de voorwaarden voor gebruik van de digitale geometrie.

Volledige geometrie

In tegenstelling tot voorgaande publicaties is de geometrie in deze versie niet meer gegeneraliseerd. Deze kaart bevat dus de volledige geometrie en is daardoor groter dan voorgaande jaren.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.