Wijk- en buurtkaart 2013

De Wijk- en Buurtkaart 2013 (56Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd. Deze publicatie betreft een tweede update.

Gelijk met deze publicatie is de eerste versie van Wijk- en Buurtkaart 2015 en een eerste update van Wijk- en Buurtkaart 2014 gepubliceerd (datum update 6 januari 2016). Hoe verder terug in de tijd hoe meer kerncijfers er gekoppeld zijn.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK); de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS.

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2013, 2014 en 2015

Dit bestand (pdf) bevat de toelichting op de kaart met de voorwaarden voor gebruik van de digitale geometrie.

Volledige geometrie

Dit bestand bevat de volledige geometrie en is dus niet gegeneraliseerd. Het bestand is daardoor groter dan de Wijk- en Buurtkaarten van 2009 en eerder.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.