Bevolkingskernen in Nederland 2008

De kaart van de bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie van de contouren van de bevolkingskernen met kerncijfers van 2008 in ESRI™-shapeformaat.

Toelichting

Dit bestand bevat de toelichting op de digitale geometrie en de voorwaarden voor het gebruik ervan.

Bronvermelding

Voor alle digitale geometrie geldt dat publicatie van de kaart is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.