Wijk- en buurtkaart 2024

Wijk- en buurtkaart 2024 versie 0

De Wijk- en Buurtkaart 2024 versie 0 (261 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in geopackage-formaat. Deze publicatie bevat alleen de grenzen. Kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten worden eind 2024 beschikbaar gesteld. De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK), de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van CBS.

Volledige geometrie

Dit bestand bevat de volledige geometrie en is dus niet gegeneraliseerd.

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2024

Deze publicatie bevat alleen de grenzen geen kerncijfers.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.