Wijk- en buurtkaart 2006

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd. De digitale geometrie wordt geleverd in ESRI™ shapeformaat.

De kaart is samengesteld uit drie bronnen: de gemeentegrenzen op land volgens de kaart van gemeentegrenzen van de Topografische Dienst Kadaster, de buurtgrenzen volgens opgave van de gemeenten en de grens van het land met grotere wateren volgens de meeste recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS. De grenzen zijn

Volledige geometrie

De begrenzing van de buurten met de volledige (niet-gegeneraliseerde) geometrie, is als verbijzondering toegevoegd aan de volledige digitale geometrie van de gemeentegrenzen van de Topografische Dienst Kadaster (www.kadaster.nl, zoeken op “TOPgrenzen”) of e-mail: servicedesk@tdkadaster.nl.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS en de Topografische Dienst Kadaster als bronnen worden vermeld.