Wijk- en buurtkaart 2020

De Wijk- en Buurtkaart 2020 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).
Voorlopig betreft dit alleen de geometrie en zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten en de nabijheid voor voorzieningen nog niet aan de kaart gekoppeld. Dat zal pas in het 4e kwartaal gebeuren.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK); de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van CBS.

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020

Via onderstaand link is  de toelichting op de kaart met de voorwaarden voor gebruik van de digitale geometrie te bereiken.

Volledige geometrie

Dit bestand bevat de volledige geometrie en is dus niet gegeneraliseerd.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.