Kerncijfers per postcode

Achtergrond

Het CBS biedt op laag regionaal niveau kerncijfers aan. Het gaat het om gegevens naar de volledige postcode (PC6), 5-posities van de postcode (PC5) en het numeriek deel van de postcode (PC4). Op het meest gedetailleerde niveau zijn dit ongeveer 450.000 individuele postcodes. Aan elk gebied is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.

Anders dan bijvoorbeeld open data van het CBS worden postcode-6 en postcode-5 bestanden niet kosteloos beschikbaar gesteld. Het maken van dit omvangrijke bestand is geen onderdeel van het standaard werkpakket van het CBS, maar valt onder aanvullende statistische dienstverlening waarvoor het CBS een vergoeding vraagt.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de bestanden met kerncijfers over postcode-6 en postcode-5 gebieden gelden naast de algemene voorwaarden in de bijlage de volgende voorwaarden:

  • Het CBS verstrekt de data alleen voor eigen gebruik.
  • De postcode 6- en postcode 5-bestanden mogen niet worden verstrekt aan derden, verveelvoudigd of aangeboden als download.
  • De postcodedata mogen alleen in bewerkte, niet herleidbare vorm beschikbaar zijn voor derden.
  • Het CBS levert alleen het volledige bestand, deelleveringen of aanvullende variabelen zijn niet mogelijk.

Productbeschrijving postcodegegevens

De nieuwste publicatie naar postcode-6, postcode-5 en postcode-4 bevat gegevens voor de peildatums 1 januari 2019 (versie 1), 1 januari 2018 (versie 2) en 1 januari 2017 (versie 3). De kerncijfers per postcode-4 zijn gratis beschikbaar. De databestanden worden opgeleverd in de vorm van Excel/.CSV en als kaart in ESRI™ Shape-formaat. De bestanden bevatten onder andere gegevens over inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid en geografie per postcode.

De inhoudelijke vormgeving van deze bestanden is in grote mate vergelijkbaar maar niet identiek (zie bijlage ‘Statistische gegevens per vierkant en postcode 2019-2018-2017.pdf’, pagina 34). Naarmate een publicatiejaar meer in het verleden ligt zullen meer gegevens beschikbaar komen. Zo zal de versie van 2017 meer gegevens bevatten dan die van 2019. De postcodebestanden worden jaarlijks geactualiseerd.

De data is tevens niet compleet. Dit heeft te maken met het feit dat het CBS moet voldoen aan strenge geheimhoudingsregels. Dit betekent dat in gebieden waar weinig mensen wonen, de gegevens onderdrukt moeten worden.

Elk zip-bestand bevat een reeks bestanden die samen een shapefile vormen. Shapefiles zijn kaartbestanden voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis. Gebruikers die de informatie alleen in tabelvorm willen gebruiken, kunnen gebruik maken van het Excel/.CSV bestand of het .dbf-bestand openen in bijvoorbeeld Microsoft Excel of een ander programma naar keuze.

Kosten

De kosten voor de levering van één verslagjaar (vanaf 2017) bedragen €2.000.

Bent u geïnteresseerd in de kerncijfers per postcodegebied (PC5/PC6)?

Informeer dan per mail bij ASD@cbs.nl.

Als aanvullende statistische dienstverlening heeft het CBS eerder bestanden naar postcode gepubliceerd. Deze zijn te downloaden.

De kerncijfers per postcodegebied peildatum 2016/01/01 zijn beschikbaar:

De kerncijfers per postcodegebied peildatum 2015/01/01 zijn beschikbaar:

Het postcode-6 bestand (2012-2014)
Het postcode-6 bestand (2008-2010)