Kerncijfers per postcode

Achtergrond

Het CBS biedt op laag regionaal niveau kerncijfers aan. Het gaat het om gegevens naar de volledige postcode (PC6), 5-posities van de postcode (PC5) en het numeriek deel van de postcode (PC4). Op het meest gedetailleerde niveau zijn dit ongeveer 450.000 individuele postcodes. Aan elk gebied is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.

Anders dan bijvoorbeeld open data van het CBS worden postcode-6 en postcode-5 bestanden niet kosteloos beschikbaar gesteld. Het maken van dit omvangrijke bestand is geen onderdeel van het standaard werkpakket van het CBS, maar valt onder aanvullende statistische dienstverlening waarvoor het CBS een vergoeding vraagt.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de bestanden met kerncijfers over postcode-6 en postcode-5 gebieden gelden naast de algemene voorwaarden in de bijlage de volgende voorwaarden:

  • Het CBS verstrekt de data alleen voor eigen gebruik.
  • De postcode 6- en postcode 5-bestanden mogen niet worden verstrekt aan derden, verveelvoudigd of aangeboden als download.
  • De postcodedata mogen alleen in bewerkte, niet herleidbare vorm beschikbaar zijn voor derden.
  • Het CBS levert alleen het volledige bestand, deelleveringen of aanvullende variabelen zijn niet mogelijk.

Productbeschrijving postcodegegevens

De nieuwste publicatie naar postcode-6, postcode-5 en postcode-4 bevat gegevens voor de peildata 1 januari 2015, 1 januari 2016, 1 januari 2017 en 1 januari 2018. De postcode-4-cijfers zijn gratis beschikbaar. De bestanden op postcode-5 en postcode-6 niveau worden opgeleverd in de vorm van Excel en als kaart in shape-formaat. De bestanden op postcode-4 niveau worden opgeleverd enkel in de vorm van een kaart in shape-formaat. De bestanden bevatten onder andere gegevens over inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid en geografie per postcode.

De inhoudelijke vormgeving van deze bestanden is in grote mate vergelijkbaar maar niet identiek (zie bijlage ‘Statistische gegevens per vierkant en postcode 2018-2017-2016-2015’). Naarmate een publicatiejaar meer in het verleden ligt zullen meer gegevens beschikbaar komen. Zo zal de versie van 2016 meer gegevens bevatten dan die van 2018. De postcodebestanden worden jaarlijks geactualiseerd.

De data is tevens niet compleet. Dit heeft te maken met het feit dat het CBS moet voldoen aan strenge geheimhoudingsregels. Dit betekent dat in gebieden waar weinig mensen wonen, de gegevens onderdrukt moeten worden.

Kosten

De levering voor 1 jaargang (vanaf 2015) bedraagt €2.250. Indien drie jaargangen afgenomen worden, kan een combinatieprijs worden gemaakt van €5.000.

Bent u geïnteresseerd in de postcode bestanden?

Informeer dan per mail bij cbsopmaat@cbs.nl.

Als aanvullende statistische dienstverlening heeft het CBS eerder bestanden naar postcode-6 gepubliceerd. Deze zijn te downloaden.

Het postcode-6 bestand (2012-2014) is beschikbaar.
Het postcode-6 bestand (2008-2010) is beschikbaar.
Het postcode-6 bestand (2004) is beschikbaar.

Relevante links