enorme rijen rolcontaiers vol met paketten

Kerncijfers per postcode

Achtergrond

Het CBS biedt op laag regionaal niveau kerncijfers aan. Het gaat het om gegevens naar de volledige postcode (PC6), 5-posities van de postcode (PC5) en het numeriek deel van de postcode (PC4). Op het meest gedetailleerde niveau zijn dit ongeveer 450.000 individuele postcodes. Aan elk gebied is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.

Anders dan bijvoorbeeld open data van het CBS worden niet alle postcode-6 en postcode-5 bestanden kosteloos beschikbaar gesteld. Jaargang 2021 kan tegen betaling worden afgenomen vanaf medio 2022. Eerdere jaren zijn kosteloos te verkrijgen.

Het maken van dit omvangrijke bestand is geen onderdeel van het standaard werkpakket van het CBS, maar valt onder aanvullende statistische dienstverlening waarvoor het CBS een vergoeding vraagt. Jaargang 2021 is tot op heden nog niet ontwikkeld en daarom zal er voor het ontwikkelen van dit jaar een vergoeding worden gevraagd.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de bestanden met kerncijfers over postcode-6 en postcode-5 gebieden gelden naast de algemene voorwaarden in de bijlage de volgende voorwaarden:

  • Het CBS verstrekt de data alleen voor intern gebruik.
  • De postcode 6- en postcode 5-bestanden mogen niet worden verstrekt aan derden, verveelvoudigd of aangeboden als download.
  • De postcodedata mogen alleen in bewerkte, niet herleidbare vorm beschikbaar zijn voor derden.
  • Het CBS levert alleen het volledige bestand, deelleveringen zijn niet mogelijk.

Productbeschrijving postcodegegevens

De nieuwste publicatie naar postcode-6, postcode-5 en postcode-4 bevat gegevens voor de peildatums 1 januari 2020 (versie 1), 1 januari 2019 (versie 2) en 1 januari 2018 (versie 3). De kerncijfers per postcodezijn beschikbaar via Downloads. De databestanden worden opgeleverd in de vorm van Excel/.CSV en als kaart in ESRI™ Shape-formaat. De bestanden bevatten onder andere gegevens over inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid en afstand tot voorzieningen per postcode.

De inhoudelijke vormgeving van deze bestanden is in grote mate vergelijkbaar maar niet identiek (zie: Bijlagen (cbs.nl) ). Naarmate een publicatiejaar meer in het verleden ligt zullen meer gegevens beschikbaar komen. Zo zal de versie van 2018 meer gegevens bevatten dan die van 2020. De postcodebestanden worden jaarlijks geactualiseerd.
De data is tevens niet compleet. Dit heeft te maken met het feit dat het CBS moet voldoen aan strenge geheimhoudingsregels. Dit betekent dat in gebieden waar weinig mensen wonen, de gegevens onderdrukt moeten worden.

Elk zip-bestand bevat een reeks bestanden die samen een shapefile vormen. Shapefiles zijn kaartbestanden voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis. Gebruikers die de informatie alleen in tabelvorm willen gebruiken, kunnen gebruik maken van het Excel/.CSV bestand of het .dbf-bestand openen in bijvoorbeeld Microsoft Excel of een ander programma naar keuze.

Kosten

Bent u geïnteresseerd in de kaart met kerncijfers per postcodegebied (PC5/PC6) voor het jaar 2021?
Informeer dan per mail bij ASD@cbs.nl naar de mogelijkheden en zie tevens de toelichting op Statistische gegevens per postcode (cbs.nl).

Downloads

De volgende gegevens zijn beschikbaar:

Het postcode-6 bestand (2012-2014)
Het postcode-6 bestand (2008-2010)