Kerncijfers per postcode

enorme rijen rolcontaiers vol met paketten

Achtergrond

Het CBS biedt op laag regionaal niveau kerncijfers aan. Het gaat het om gegevens naar de volledige postcode (PC6), 5-posities van de postcode (PC5) en het numeriek deel van de postcode (PC4). Op het meest gedetailleerde niveau worden ongeveer 420.000 individuele postcodes gepubliceerd. Aan elk gebied is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de bestanden met kerncijfers over postcode-6 en postcode-5 gebieden gelden de algemene voorwaarden vermeld in de productbeschrijving

Productbeschrijving postcodegegevens

De nieuwste publicatie naar postcode-6, postcode-5 en postcode-4 bevat gegevens voor de peildatums 1 januari 2022 (versie 1), 1 januari 2021 (versie 2), 1 januari 2020 (versie vol) en 1 januari 2019 (versie vol). De kerncijfers per postcode zijn beschikbaar via Downloads. De databestanden worden opgeleverd in de vorm van Excel en als kaart in Geopackage formaat.
De bestanden bevatten gegevens over inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, dichtheden en afstand tot voorzieningen per postcode.
De inhoudelijke vormgeving van deze bestanden is in grote mate vergelijkbaar maar niet identiek (zie: Bijlagen Statistische gegevens per vierkant en postcode 2022-2021-2020-2019). Naarmate een publicatiejaar meer in het verleden ligt zullen meer gegevens beschikbaar komen. Zo zal de versie van 2020 meer gegevens bevatten dan die van 2022. De postcodebestanden worden jaarlijks geactualiseerd.

De data zijn tevens niet compleet. Dit heeft te maken met het feit dat het CBS moet voldoen aan strenge geheimhoudingsregels. Dit betekent dat in gebieden waar weinig mensen wonen, de gegevens onderdrukt moeten worden.

Elk zip-bestand bevat een Geopackage. Dit is een kaartbestand voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGIS. Gebruikers die de informatie alleen in tabelvorm willen gebruiken, kunnen gebruik maken van het Excel bestand.

De kaarten bevat alle postcodes ongeacht of er gegevens over samengesteld zijn. Het excel bestand bevat alleen postcodes waarvan minimaal 5 inwoners of 5 woningen gepubliceerd worden.
De inhoud van de publicatie en voorwaarden voor gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens is beschreven in de productinformatie.
 

Bronvermelding

Publicatie van deze gegevens is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld

Downloads

De volgende gegevens zijn beschikbaar:

Het postcode-6 bestand (2012-2014)
Het postcode-6 bestand (2008-2010)