enorme rijen rolcontaiers vol met paketten

Kerncijfers per postcode

Achtergrond

Het CBS biedt op laag regionaal niveau kerncijfers aan. Het gaat het om gegevens naar de volledige postcode (PC6), 5-posities van de postcode (PC5) en het numeriek deel van de postcode (PC4). Op het meest gedetailleerde niveau zijn dit ongeveer 450.000 individuele postcodes. Aan elk gebied is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.
Anders dan bijvoorbeeld open data van het CBS worden postcode-6 en postcode-5 bestanden niet kosteloos beschikbaar gesteld. Het maken van dit omvangrijke bestand is geen onderdeel van het standaard werkpakket van het CBS, maar valt onder aanvullende statistische dienstverlening waarvoor het CBS een vergoeding vraagt.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de bestanden met kerncijfers over postcode-6 en postcode-5 gebieden gelden naast de algemene voorwaarden in de bijlage de volgende voorwaarden:

  • Het CBS verstrekt de data alleen voor intern gebruik.
  • De postcode 6- en postcode 5-bestanden mogen niet worden verstrekt aan derden, verveelvoudigd of aangeboden als download.
  • De postcodedata mogen alleen in bewerkte, niet herleidbare vorm beschikbaar zijn voor derden.
  • Het CBS levert alleen het volledige bestand, deelleveringen zijn niet mogelijk.

Productbeschrijving postcodegegevens

De nieuwste publicatie naar postcode-6, postcode-5 en postcode-4 bevat gegevens voor de peildatums 1 januari 2020 (versie 1), 1 januari 2019 (versie 2) en 1 januari 2018 (versie 3). De kerncijfers per postcode-4 zijn standaard beschikbaar (zie Downloads). De databestanden worden opgeleverd in de vorm van Excel/.CSV en als kaart in ESRI™ Shape-formaat. De bestanden bevatten onder andere gegevens over inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid en afstand tot voorzieningen per postcode.

De inhoudelijke vormgeving van deze bestanden is in grote mate vergelijkbaar maar niet identiek (zie: Bijlagen (cbs.nl) ). Naarmate een publicatiejaar meer in het verleden ligt zullen meer gegevens beschikbaar komen. Zo zal de versie van 2018 meer gegevens bevatten dan die van 2020. De postcodebestanden worden jaarlijks geactualiseerd.
De data is tevens niet compleet. Dit heeft te maken met het feit dat het CBS moet voldoen aan strenge geheimhoudingsregels. Dit betekent dat in gebieden waar weinig mensen wonen, de gegevens onderdrukt moeten worden.

Elk zip-bestand bevat een reeks bestanden die samen een shapefile vormen. Shapefiles zijn kaartbestanden voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis. Gebruikers die de informatie alleen in tabelvorm willen gebruiken, kunnen gebruik maken van het Excel/.CSV bestand of het .dbf-bestand openen in bijvoorbeeld Microsoft Excel of een ander programma naar keuze.

Kosten

De levering voor 1 jaargang (vanaf 2018) naar postcode-6, postcode-5 bedraagt €2.000. Indien drie jaargangen afgenomen worden, kan een combinatieprijs worden gemaakt van €4.500.
Bent u geïnteresseerd in de kaart met kerncijfers per postcodegebied (PC5/PC6)?
Informeer dan per mail bij ASD@cbs.nl en zie tevens de toelichting op Statistische gegevens per postcode (cbs.nl).

Downloads

De kaart met kerncijfers per postcode-4 gebied zijn beschikbaar:

Voor eerdere peildatums zijn de volgende gegevens beschikbaar:

Het postcode-6 bestand (2012-2014)
Het postcode-6 bestand (2008-2010)