Wijk- en buurtkaart 2009

De wijk- en buurtkaart 2009 (11Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd. Op 16 januari 2012 is het aantal kerncijfers aanzienlijk uitgebreid.

De wijk- en buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen op land volgen de kaart van gemeentegrenzen van de afdeling Geo-informatie van het Kadaster; de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS. Alle gemeentegrenzen en de grens tussen land en water zijn gegeneraliseerd.

Toelichting wijk- en buurtkaart 2009

Onderstaand bestand bevat de toelichting op de kaart met de voorwaarden voor gebruik van de digitale geometrie.

Volledige geometrie

De begrenzing van de buurten met de volledige (niet-gegeneraliseerde) geometrie is beschikbaar in de volledige digitale geometrie van de gemeentegrenzen van de afdeling Geo-informatie van het Kadaster.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en de afdeling Geo-informatie van het Kadaster als bronnen worden vermeld.