Wijk- en buurtkaart 2021

Wijk- en buurtkaart 2021 versie 3

De Wijk- en Buurtkaart 2021 versie 3 (205 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 2 GIS-formaten (ESRI™-shape en geopackage). De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd samen met de statistieken over de nabijheid van voorzieningen. Deze publicatie betreft een tweede en laatste update. Gelijk met deze publicatie is er een tweede update gepubliceerd van de Wijk- en Buurtkaart 2022 en een eerste versie van de Wijk- en Buurtkaart 2023. Hoe verder terug in de tijd hoe meer kerncijfers er gekoppeld zijn.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK); de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van CBS.

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021, 2022 en 2023

Onderstaand bestand (pdf) bevat de toelichting op de kaart met de voorwaarden voor gebruik van de digitale geometrie.

Volledige geometrie

Dit bestand bevat de volledige geometrie en is dus niet gegeneraliseerd.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.