Wijk- en buurtkaart 2021

De Wijk- en Buurtkaart 2021 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).

Op veelvuldig verzoek wordt de geometrie van de buurtkaart eerder beschikbaar gesteld. Aan het eind van 2021 zullen de eerste statistische gegevens per buurt 2021 worden gepubliceerd, gekoppeld aan deze kaart.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK); de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van CBS.

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021

Toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie “Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021".

Volledige geometrie

Dit bestand bevat de volledige geometrie en is dus niet gegeneraliseerd.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.