Dossier Asiel, migratie en integratie

Alle cijfers, artikelen en rapporten van het CBS over migratie, asielzoekers en de integratie van migranten en hun in Nederland geboren kinderen.

Dit dossier is deels in onderhoud. De meest recente cijfers en artikelen met de nieuwe indeling staan in de Rapportage Integratie en Samenleven 2022. Begin 2022 is CBS overgegaan op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Het woord migratieachtergrond en de indeling naar westers/niet-westers worden niet meer gebruikt. Deze verandering wordt geleidelijk verwerkt in de tabellen op StatLine en in dit dossier.

6 blokjes


Nieuws


Publicaties