Dossier Asiel, migratie en integratie

In dit dossier staan alle recente cijfers en verdiepende artikelen over migratie, asielzoekers en de integratie van migranten en hun in Nederland geboren kinderen.

In 2022 gaat het CBS over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Het woord migratieachtergrond en de indeling naar westers/niet-westers worden niet meer gebruikt. De nieuwe herkomstindeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties, en in dit dossier.

6 blokjes


Nieuws


Boeken