CBS introduceert nieuwe indeling bevolking naar herkomst

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Het CBS gaat in 2022 over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de ‘bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond’ werd genoemd. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden.

Deze indeling wordt vanaf 2022 geleidelijk ingevoerd in de statistieken en publicaties. Het artikel Nieuwe indeling bevolking naar herkomst. Vervanging van indeling naar migratieachtergrond en westers/niet-westers gaat uitgebreid in op de nieuwe indeling en de totstandkoming ervan.

De nieuwe herkomstindeling bestaat uit twee onderdelen: Geboren in Nederland, en herkomstland.

Onderdeel 1: Geboren in Nederland

De indeling Geboren in Nederland kijkt eerst of een inwoner zelf in Nederland of het buitenland geboren is, en vervolgens waar de ouders geboren zijn. In het buitenland geboren inwoners noemt het CBS voortaan migranten. In Nederland geboren inwoners met een of twee in het buitenland geboren ouders worden kinderen van migrant(en) genoemd.

De indeling naar geboorteland van een persoon en van de ouders vervangt de begrippen eerste en tweede generatie. Er zal ook meer onderscheid worden gemaakt naar het aantal ouders dat in het buitenland geboren is (één of beide ouders). Het woord migratieachtergrond wordt niet meer gebruikt.

Indeling Geboren in NederlandIndeling Geboren in Nederland Ja Beide ouders in Nederland geboren? Zelf in Nederland geboren? Nee Nee Ja Nederlandse herkomst Kind van migrant(en) Migrant 1 ouder in buitenland geboren 2 ouders in buitenland geboren 1 ouder in buitenland geboren 2 ouders in buitenland geboren 2 ouders in Nederland geborenIndeling Geboren in Nederland JaBeide ouders in Nederland geboren?Zelf in Nederland geboren?NeeNeeJaNederlandse herkomstKind van migrant(en)Migrant1 ouder in buitenland geboren2 ouders in buitenland geboren1 ouder in buitenland geboren2 ouders in buitenland geboren2 ouders in Nederland geboren

Onderdeel 2: Herkomstland

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Klassieke migratielanden, waar Nederland een bijzondere migratiegeschiedenis mee deelt en waar relatief veel inwoners en/of hun ouders geboren zijn, worden in de indeling apart onderscheiden.

De indeling naar herkomstland is opgebouwd uit vier niveaus:

• Niveau 1: Nederland, Europa (exclusief Nederland), Buiten-Europa
• Niveau 2: Buiten-Europa verder uitgesplitst naar afzonderlijke klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Suriname, Indonesië en de Nederlandse Cariben) en Overig Buiten-Europa.
• Niveau 3: Overig Buiten-Europa verder uitgesplitst naar Overig Afrika, Overig Azië en Overig Amerika en Oceanië
• Niveau 4: afzonderlijke landen

Indeling HerkomstlandIndeling Herkomstland 1 Nederland 2 Europa (excl. NL) 3 Buiten-Europa 3.1 Turkije 3.2 Marokko 3.3 Suriname 3.4 Nederlandse Cariben 3.5 Indonesië 3.6 Overig Buiten-Europa 3.6.1 Overig Afrika 3.6.2 Overig Azië 3.6.3 Overig Amerika en Oceanië LegendaIndeling Herkomstland