Heroverweging indeling westerse en niet-westerse migratieachtergrond

Het CBS introduceert in 2022 een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Alle informatie hierover vindt u hier.

Publicaties