Heroverweging indeling westerse en niet-westerse migratieachtergrond

Het CBS is bezig met een heroverweging van het gebruik van de hoofdindeling “westers-niet westers” bij bepaalde statistieken waar de herkomst van burgers relevant is. Er komt dan te zijner tijd een andere hoofdindeling van herkomst en migratieachtergrond. Er verandert overigens niets aan de bestaande mogelijkheden om alternatieve indelingen samen te stellen.

Hieronder vindt u alle relevantie informatie over deze heroverweging.

Relevante artikel en documenten