Mensen met herkomst buiten Nederland wonen relatief vaak in grote steden

Mensen lopen in een winkelstraat
© CBS
In grote steden wonen naar verhouding veel mensen met een buitenlandse herkomst. Op 1 januari 2022 was bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren, zij kwamen als migrant naar Nederland. Daarnaast is bijna 12 procent geboren in Nederland en heeft ten minste één ouder die in het buitenland is geboren, de zogenoemde tweede generatie. Dit meldt het CBS in de Rapportage Integratie en Samenleven 2022.

Van alle mensen met een Surinaamse of Marokkaanse herkomst woont iets minder dan de helft in één van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). Voor mensen met een Turkse of Nederlands-Caribische herkomst is dat iets meer dan een derde. 17 procent van de mensen met een Indonesische herkomst woont in één van de vier grote steden. Van de totale Nederlandse bevolking woont 14 procent in één van de vier grote steden.

Migranten wonen gemiddeld iets vaker in één van de vier grote steden dan de tweede generatie. Voor de groep met een Surinaamse herkomst is dit verschil het grootst. 51 procent van de migranten uit Suriname woont in één van de vier grote steden, tegenover 42 procent van de Nederlands-Surinaamse tweede generatie. Migranten uit Indonesië vormen een uitzondering: zij wonen ongeveer even vaak in één van de vier grote steden als de Nederlands-Indonesische tweede generatie.

Wonen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht, 2022
HerkomstGeborenAandeel wonend in een van de 4 grote steden (%)
SurinameTotaal46,3
SurinameBuitenland50,6
SurinameNederland42,1
MarokkoTotaal44,9
MarokkoBuitenland46,5
MarokkoNederland43,8
TurkijeTotaal34,7
TurkijeBuitenland36,1
TurkijeNederland33,4
Nederlandse
Cariben
Totaal32,1
Nederlandse
Cariben
Buitenland34,9
Nederlandse
Cariben
Nederland28,6
IndonesiëTotaal16,6
IndonesiëBuitenland16,4
IndonesiëNederland16,7
Referentielijn toont het gemiddelde voor alle inwoners van Nederland (14 procent).
 

Vaak huwelijkspartner van zelfde herkomst 

Van de Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse tweede generatie trouwde in 2021 bijna 80 procent met een partner met een Turkse, respectievelijk Marokkaanse herkomst. Voor het overgrote deel betrof het een partner die al in Nederland woonde en was er geen sprake van een zogenoemd migratiehuwelijk. Dit geldt zowel voor mensen die in Nederland geboren zijn, als voor mensen die in het buitenland geboren zijn. 

Mensen met een Surinaamse herkomst, maar vooral mensen met een Nederlands-Caribische herkomst trouwen relatief vaak met een partner van een andere herkomstgroep. Mensen met een Indonesische herkomst trouwen het vaakst met een partner met een Nederlandse herkomst. Mensen met een Nederlandse herkomst trouwen het vaakst met een partner met dezelfde herkomst (83 procent).

Huwelijkspartnerkeuze naar herkomst en geboorteland, 2021
herkomstgeborenPartner met Nederlandse achtergrond (%)Overig (%)Zelfde herkomst, migratiehuwelijk (%)Zelfde herkomst, uit Nederland (%)
NederlandNederland82,717,3
NederlandBuitenland
TurkijeNederland7,512,59,870,2
TurkijeBuitenland8,215,424,551,9
MarokkoNederland10,213,67,968,3
MarokkoBuitenland9,911,035,543,7
SurinameNederland32,824,71,640,9
SurinameBuitenland26,816,87,249,2
Nederlandse
Cariben
Nederland58,430,90,210,5
Nederlandse
Cariben
Buitenland33,227,11,737,9
IndonesiëNederland70,821,20,87,3
IndonesiëBuitenland65,716,95,012,4