Asiel en integratie 2020–Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Omslag publicatie Asiel en integratie, 2020  Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders
Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2019 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, inburgering, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze publicatie bestaat uit een webpublicatie met beschrijving van de resultaten, een interactief dashboard en een tabellenset. Het gaat om een actualisatie, uitbreiding en vernieuwing van de eerdere rapportages ‘Asiel en integratie 2019’ uit april 2019, ‘Uit de startblokken’ uit april 2018 en ‘Van opvang naar integratie’ uit juni 2017.