Jaarrapport Integratie 2018

Het Jaarrapport Integratie beschrijft de mate waarin personen met een migratieachtergrond en personen met een Nederlandse achtergrond naar elkaar toegroeien.

Het Jaarrapport Integratie 2018 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Het rapport besteedt hierbij ook specifiek aandacht aan vluchtelingengroepen en migranten uit nieuwe EU-lidstaten zoals Polen en Roemenië.

Verder bevat het rapport twee verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk toont verschillen in patronen op het gebied van samenwonen, trouwen en kinderen krijgen tussen personen met een tweede generatie migratieachtergrond en personen met een Nederlandse achtergrond van dezelfde leeftijd. Het tweede hoofdstuk zoomt in op schooluitval onder tweede generatie jongeren en vergelijkt deze met schooluitval onder jongeren met een Nederlandse achtergrond.