Hoeveel inwoners hebben een herkomst buiten Nederland

Op 1 januari 2022 was bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren. Daarnaast had bijna 12 procent van de bevolking ten minste één ouder die in het buitenland is geboren.

Van de 17,6 miljoen inwoners op 1 januari 2022 zijn er 2,6 miljoen in het buitenland geboren. Zij zijn als migrant naar Nederland gekomen. De overige 15,0 miljoen inwoners zijn in Nederland geboren. Daarvan behoren 2,0 miljoen mensen tot de tweede generatie: ze zijn zelf in Nederland geboren, en één of beide ouders zijn in het buitenland geboren. Iets meer dan de helft (1,1 miljoen) van hen heeft één in het buitenland en één in Nederland geboren ouder, iets minder dan de helft (910 duizend) heeft twee in het buitenland geboren ouders.

Bevolking naar geboorteland, 1 januari 2022
Geboren inInwoners
Nederland, ouders ook13013
Nederland, 1 ouder niet1118
Nederland, ouders niet910
Buitenland2550

Wat is de herkomst van migranten en hun kinderen?

Op 1 januari 2022 waren 2,6 miljoen inwoners in het buitenland geboren. Twee derde van deze migranten (1,7 miljoen mensen) heeft een Buiten-Europese herkomst. Van de klassieke migratielanden is de groep geboren in Turkije (205 duizend) het grootst, gevolgd door in Suriname (178 duizend) of Marokko (173 duizend) geboren inwoners. Verder telt Nederland ook een relatief grote groep migranten die in een land in Overig Azië geboren zijn (497 duizend mensen).

Bij in Nederland geboren kinderen van migranten verschilt de verdeling naar herkomstlanden (van hun ouders) tussen degenen die één in het buitenland geboren ouder hebben, en degenen van wie beide ouders elders geboren zijn.

Van de 910 duizend in Nederland geboren inwoners met twee in het buitenland geboren ouders, heeft veruit het grootste deel een Buiten-Europese herkomst. Een vijfde (189 duizend) heeft een Marokkaanse herkomst, een iets kleiner aantal (165 duizend) een Turkse.

Van de 1,1 miljoen in Nederland geboren inwoners met één in het buitenland geboren ouder, heeft 43 procent een in een ander Europees land geboren ouder. De grootste groep (190 duizend) heeft een in Indonesië geboren vader of moeder.

Bevolking met buiten-Nederlandse herkomst, 1 januari 2022
Geboren in Europa (excl. Nederland) (x 1 000 inwoners)Indonesië (x 1 000 inwoners)Marokko (x 1 000 inwoners)Nederlandse Cariben (x 1 000 inwoners)Suriname (x 1 000 inwoners)Turkije (x 1 000 inwoners)Overig (x 1 000 inwoners)
In het buitenland geboren875,9106,3173,5102,9178,1205,2909,9
In Nederland geboren, 1 of 2 ouders buitenland601,1257,7245,582,1183,9225,8430,1
waarvan
In Nederland geboren, 1 ouder buitenland483,0190,456,646,373,860,3207,7
In Nederland geboren, 2 ouders buitenland119,667,7189,435,9109,7165,5222,4

Herkomstindeling: geboren in Nederland en herkomstland

Het CBS is in 2022 overgegaan op een andere manier van publiceren over wat eerder de ‘bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond’ werd genoemd. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. In plaats van migratieachtergrond wordt de term ‘herkomst’ gehanteerd. De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Zie ook de Inleiding van de Rapportage Integratie en Samenleven 2022.

Gebruikte terminologie in teksten en figuren voor indeling Geboren in NederlandGebruikte terminologie in teksten en figuren voor indeling Geboren in Nederland Zelf in Nederland geboren? Ja Beide ouders in Nederland geboren? Nee Migrant (geboren in het buitenland) 1 ouder in buitenland geboren 2 ouders in buitenland geboren 2 ouders in Nederland geboren Nee Tweede generatie (geboren in Nederland, één of twee ouders geboren in het buitenland) 1 ouder in buitenland geboren 2 ouders in buitenland geboren Ja Nederlandse herkomst (geboren in Nederland, twee ouders geboren in Nederland)Gebruikte terminologie in teksten en figuren voor indelingGeboren in Nederland JaBeide ouders in Nederland geboren?Zelf in Nederland geboren?NeeNeeJaNederlandse herkomst(geboren in Nederland, twee oudersgeboren in Nederland)Tweede generatie(geboren in Nederland, één of tweeouders geboren in het buitenland)Migrant(geboren in het buitenland)1 ouder in buitenland geboren2 ouders in buitenland geboren1 ouder in buitenland geboren2 ouders in buitenland geboren2 ouders in Nederland geboren

Indeling herkomstlandIndeling herkomstland Legenda 1 Nederland 2 Europa (excl. NL) 3 Buiten-Europa 3.1 Turkije 3.2 Marokko 3.3 Suriname 3.4 Nederlandse Cariben 3.5 Indonesië 3.6 Overig Buiten-EuropaIndeling herkomstlandNederlandse herkomst(geboren in Nederland, twee oudersgeboren in Nederland)